Ordning på materielen i Afghanistan

Den materiel som används av FS 17 i Afghanistan behöver tillsyn. Materielen vårdas och underhålls på det sätt som den ska. Det visar den inspektion som gjorts under den gångna veckan och som fortsätter under de kommande veckorna.

Materielkontroll på PO Sheberghan. Chefen för FS 17, överste Olof Granander, gör genomgång tillsammans med samverkansofficer Monica. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Inspektionen har gjorts för att säkerställa den operativa förmågan och också för att ledningen för FS 17 ska veta vilka rutiner som gäller för de olika enheterna i den svensk-finska styrkans ansvarsområde i norra Afghanistan.
– För att kunna agera när det krävs måste man kunna lita på att allt fungerar, säger chefen för FS 17, överste Olof Granander.

Det som kontrollerats är fordon, vapen, sambandsutrustning och sjukvårdsutrustning. Generellt är resultatet gott, men det finns exempel på områden som kan förbättras. Gällande materielvård finns behov av investeringar i till exempel högtryckstvätt och dammsugare. På vissa ställen kan också förvaringsutrymmen förbättras.
– Kontrollen har mottagits positivt av både svenska och finska enheter, säger Thomas Ekström, chef för logistiksektionen.