O-Ringen Småland 2009 har startat

Under lördagseftermiddagen invigdes årets stora idrottsevenemang inom orienteringssporten, O-Ringen Småland 2009 som går av stapeln i Eksjö. Försvarsmakten finns representerad med ett utställningsområde i den tillfälligt uppbyggda O-Ringenstaden på Eksjö garnisons övningsfält. Redan vid lunchtid på lördagen profilerade sig Försvarsmakten vid en vaktparad genomförd av Hemvärnets musikkår i Eksjö.

Ing 2 fana vid vaktparad på Eksjö torg. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
Materielförevisning vid O-Ringenstaden.
Materielförevisning vid O-Ringenstaden. Foto: Maddelena Lago
Försvarsmaktsverksamhet under O-Ringendagarna.
Försvarsmaktsverksamhet under O-Ringendagarna. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
Materielförevisning vid O-Ringenstaden. Foto: Maddelena Lago
Försvarsmaktsverksamhet under O-Ringendagarna. Foto: Maddelena Lago/Ing 2

Cirka två tusen åhörare hade samlats på Eksjö torg för att se och höra Hemvärnets musikkår i Eksjö genomföra en vaktparad. I anslutning till evenemanget presenterade ställföreträdande regementschefen, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson, Eksjö garnison och Göta ingenjörregemente närmre för publiken. En fanvakt som förde regementets fana fanns också på plats.

Eksjö garnison stödjer O-Ringenarrangörerna med bland annat väg- och markarbeten och hjälper till med iordningställandet av den stora campingplatsen i O-Ringenstaden. Garnisonen hjälper även de tävlande lite på traven ute i skogen genom att bygga broar för att underlätta passage i svår terräng. Eksjö garnison finns närvarande i O-Ringenstaden och där kan man stifta närmare bekantskap med Försvarsmakten.

Försvarsmaktens utställning syftar bland annat till att ge besökarna en bild av Försvarsmaktens roll idag, vara rekryteringsfrämjande samt att öka förståelsen för Försvarsmaktens internationella åtaganden. I utställningsområdet finns representanter för Ing 2, SWEDEC och Hemvärnet på plats. Under tävlingsveckan kommer olika temadagar att anordnas.