Militär sjukvårdstjänst på O-Ringen

I ett utställningsområde på O-Ringentorget i Eksjö profileras Försvarsmakten under tävlingsveckan. Under tre av dagarna har utställningen haft särskilda teman. Besökarna har kunnat fördjupa sig i ammunitions- och minröjning, försvarsmaktsidrott och under sista temadagen sjukvårdstjänst. I utställningsområdet fanns då sjukvårdskunnig personal och sjuktransportfordon på plats.

Stora som små besökte Försvarsmaktens utställningsområde vid O-Ringen Småland 2009. En av de mindre besökarna ville gärna prova på hur hjälmarna satt. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Intresset var stort både för sjukvårdstjänsten och materielen.
Intresset var stort både för sjukvårdstjänsten och materielen. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Ett annat föremål som lockade var Djupminröjaren vilken ibland benämndes som en jättelik jordfräs.
Ett annat föremål som lockade var Djupminröjaren vilken ibland benämndes som en jättelik jordfräs. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Sjukvårdstjänst och hundförevisning lockade en bred målgrupp.
Sjukvårdstjänst och hundförevisning lockade en bred målgrupp. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Intresset var stort både för sjukvårdstjänsten och materielen. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Ett annat föremål som lockade var Djupminröjaren vilken ibland benämndes som en jättelik jordfräs. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Sjukvårdstjänst och hundförevisning lockade en bred målgrupp. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Temadagarna i Försvarsmaktens utställningsområde under O-Ringen i Eksjö har lockat intresserade besökare. När sjukvårdstjänsten var i extra fokus ställdes många frågor kring förmågan att omhänderta skadade soldater under internationella insatser. Många besökare kände igen utseendet på pansarterrängbilarna som fanns inredda för sjuktransport på området.

Vid en uppvisning som genomfördes vid upprepade tillfällen under dagen kunde åskådarna se hur en skadad soldat lyftes ur ett minerat område och omhändertogs. Sjukvårdsgruppen som agerade ingår i ingenjörorganisationens insatskompanier och har fyra medlemmar, gruppen har sjukvårdskompetens motsvarande civil sjuksköterskenivå.

För att komma fram till den skadade soldaten som hade hamnat i ett minfält nyttjades ett så kallat Mine Rescue Team (MRT). Ett MRT är en tillfälligt sammansatt undsättningsstyrka som består av ammunitions- eller minröjningspersonal. Teamet är framtaget för uthämtning av skadad eller förolyckad personal och materiel i samband med minolycka och efter bekämpning med utspridningsbara minor eller substridsdelar.

I ett MRT är minhunden den viktigaste komponenten som ger styrkan hastighet och noggrannhet. Under O-Ringenveckan har besökarna i utställningsområdet kunnat stifta närmre bekantskap med Ing 2 Hundavdelning som utbildar och tränar hundar för sök efter minor, vapen och ammunition.

Försvarsmakten har under O-Ringen 2009 Småland funnits på plats för att informera om försvaret som arbetsgivare och att ge en bild av försvarets verksamhet nationellt såväl som internationellt. Det är förbanden i Eksjö garnison som har varit ansvariga där även representanter för Hemvärnet har profilerat sin verksamhet.