Målet – så liten miljöpåverkan som möjligt

Även svenska örlogsfartyg i utlandstjänst källsorterar. Istället för att ta flaskvatten från Sverige, tillverkar HMS Trossö kristallklart dricksvatten – kylt och kolsyrat – av Adenvikens saltvatten.

Vid alle mans bad är det tillåtet att bada i Adenvikens salta bölja - som även är fartygens dricksvatten. Foto: Hannah Larsson

När utropet ”Alle mans bad” hörs, tar många som är lediga tillfället att kasta sig i Adenvikens salta vatten. Ögonen svider och en kallsup smakar inte särskilt gott. Det är svårt att tänka sig att det vi badar i är vårt dricksvatten ombord.

Vatten genom osmos

HMS Trossö är utrustad med två osmosaggregat som tillverkar vatten för dusch, tvätt, matlagning och konsumtion. Trots att Adenviken är bra mycket saltare än det bräckta vatten fartyget brukar gå i, har man inte märkt någon nedgång i produktionen.

– De har kapacitet för 50 kubikmeter per dygn. Allt färskvatten ryms i tankar och skulle osmosaggregaten sluta fungera, så har vi reserver så att vi klarar oss i ett antal dagar, förklarar maskintjänstechefen Michael Lundström som är miljöansvarig.

Som en rullstensås

Osmosaggregaten fungerar som en rullstensås, fast modernare och snabbare. Havsvattnet passerar membran under högt tryck och enbart vattenmolekyler släpps igenom. Salter, mineraler och bakterier filtreras bort. Vattnet blir så rent att det måste passera ett mineralfilter för tillsättning av nyttiga ingredienser.

Istället för att lasta på en massa flaskvatten, har varje besättningsmedlem fått en blå plastflaska och uppmanas att fylla på den i mässen.

– Man kan välja på kallt, kolsyrat och rumstempererat vatten. Det är dessutom kolfiltrerat.

Vattenprover tas regelbundet i tankarna.
– De odlas i 120 timmar och hittills har noll bakterier hittats, konstaterar Michael Lundström nöjt.

Källsortering

Ombord gäller svensk miljölagstiftning, och det innebär att det källsorteras. Plast, brännbart material, komposterbart material, miljöfarligt avfall och deponi särskiljs i containrar. Fraktionerna lämnas till lokal entreprenör när fartygen ligger vid kaj, förutom det miljöfarliga som tas till Sverige. Och ja, vi har en batteriholk ombord.

HMS Trossö är även utrustat med reningsverk som uppfyller de internationella regler som ställs för utsläpp. Vatten från duschar, kök, handfat och toaletter samlas i tankar före rening. Stöd- och ledningsfartyget tar även hand om avloppsvatten från korvetterna när de ligger vid kaj och när de inte kan pumpa ut själva. Reningsverket skiljer ut fasta partiklar som samlas i slamtankar och vätskan steriliseras innan den pumpas överbord. Rötslammet kan lämnas till kommunala reningsverk via slambil eller pumpas ut i sjön minst tolv nautiska mil från kusten. Även fartygets avgaser renas i katalysatorer och det finns möjlighet att rena oljeblandat vatten.

– Vi vill göra så liten påverkan på miljön som möjligt, sammanfattar Michael Lundström.