Lyckad bärgning av dumpad luftvärnsammunition

Tillsammans med Fjärde sjöstridsflottiljen har ammunitionsröjare från Swedec bärgat lådor med luftvärnsammunition från bottnen av Pengsjön utanför Umeå. Två lådor med sammanlagt 200 stycken 20 millimeters luftvärnsgranater kunde lastas in i Swedec specialtransportsystem för odetonerad ammunition och tryggt fraktas till Bofors i Karlskoga för analys.

Ammunitionen bärgades med hjälp av en specialbyggd släde. Foto: Fredrik Svensson/Försvarsmakten
I Swedecs transportsystem för odetonerad ammunition kan bomber och andra expolsiva varor bortforslas utan risk för skador på människor eller bebyggelse.
I Swedecs transportsystem för odetonerad ammunition kan bomber och andra expolsiva varor bortforslas utan risk för skador på människor eller bebyggelse. Foto: Lennart Fischerström/Försvarsmakten
I Swedecs transportsystem för odetonerad ammunition kan bomber och andra expolsiva varor bortforslas utan risk för skador på människor eller bebyggelse. Foto: Lennart Fischerström/Försvarsmakten

Tidigare i år var det premiär för Swedecs nya bombtransportsystem OXA (OXA – odetonerad ammunition). Transportsystem OXA hanterar konventionell, fabrikstillverkad ammunition eller IED (Improvised Explosive Device eller terroristbomber i dagligt tal). Enkelt uttryckt fungerar systemet som ett bombsäkert ägg monterat på en lastbil. När väl den explosiva varan är lastad och systemet är stängt kan en detonation ske utan skada på varken människor eller omgivning. Det finns två transportsystem för konventionell ammunition samt ytterligare ett som även hanterar sprängladdningar med biologiska eller kemiska stridsmedel. Systemen, stationerade i Eksjö, används av Försvarsmakten men finns även som en resurs för att vid behov stödja det civila samhället.

Uppdraget utanför Umeå var att bärga delar av den ammunition som sänktes ned i Pengsjön 1954. Dumpning av gammal och opålitlig ammunition i Försvarsmakten pågick fram till 1969. Det finns idag över 100 kartlagda platser i Sverige där man räknar med att cirka 6 500 ton ammunition dumpats, företrädesvis i sjöar, gruvor och hav.
– Så länge ammunitionen inte rörs är den ofarlig, berättar Anders Johansson, ammuntionstekniker vid Swedec. Vårt mål med att ta upp några av de lådor som ligger i sjön är helt enkelt att inventera vad som finns. Vi gör samtidigt en noggrann kartläggning av var lådorna ligger.

Dykare från Fjärde sjöstridsflottiljen lyckades varligt bärga två lådor ammunition som därefter placerades i Swedecs transportsystem för vidare analys vid Bofors i Karlskoga.
– Det som kan ha hänt är att det bildats kopparacid som i sin tur kan få ammunitionen att explodera om den flyttas, säger Anders Johansson. Men så länge de ligger orörd på sjöbotten händer ingenting. Där kan den ligga kvar i hundratals år.

Försvarsmakten har också tagit vatten och sedimentprover i sjön för att säkerställa att ammunitionen inte läcker.
– Föroreningsrisken är mycket liten, säger Anders Johansson.

Det går bra att bada och fiska precis som vanligt. Det enda man alltid ska tänka på om man påträffar misstänkt odetonerad ammunition i skog och mark är att aldrig röra vid den. Polisen ska istället kontaktas.

Transporten från Umeå till Karlskoga gick utan några som helst incidenter. Nu inväntar Swedecs ammunitionstekniker analysen av de gamla luftvärnsgranaterna.

Läs mer om upphittad ammunition