Inryckning till Swea kompani

Måndagen den 27 juli anlände 65 blivande CBRN-soldater till Umeå och SkyddC för att påbörja sin värnpliktstjänstgöring.

Den 27 juli ryckte de sista värnpliktiga in till SkyddC. Foto: Jonas Bloom, SkyddC

De 53 killarna och 12 tjejerna är smått historiska då de är de sista värnpliktiga som ryckte in för att göra lumpen vid SkyddC.

Under hösten kommer utbildningen präglas av FSS-utbildning (Försvarsmaktsgemensamma krav på förmåga hos Soldater och Sjömän) där fokus ligger på den enskildes kunskaper och färdigheter.

Efter årsskiftet inriktas sedan utbildningen mot att de värnpliktiga ska kunna tjänstgöra i sin befattning inom det enda och unika CBRN-förband som finns i Försvarsmakten.