Hundavel snart självförsörjande

Försvarsmaktens avelsarbete närmar sig den punkt när aveln uteslutande kan ske utifrån egen uppfödning. För att lyckas måste kenneln ha omkring 80 avelstikar och 15-20 avelshanar. Antalet avelstikar i juli var 70.

Försvarsmaktens avel är snart i mål med att kunna avla på hundar de själv fött upp. Foto: Försvarsmakten

Sedan den 11 september 2001 har efterfrågan på bra tjänstehundar ökat kraftigt i världen. Allt fler länder använder hundar vid terroristbekämpning. De flesta har tidigare klarat sin hundförsörjning genom att köpa in hundar men tillgången motsvarar i dag inte efterfrågan. Många länder överväger därför att starta egna uppfödningar - som Sverige har gjort - och följer med stort intresse Försvarsmaktens avelsarbete.

Avelsverksamheten är inne på sitt femte år. Hittills har 600 schäferhundar fötts i Sollefteå.
Valpproduktionen har ökat i samma takt som antalet avelstikar ökat. Under 2008 föddes 32 kullar (185 valpar) och i år beräknas det födas 40 kullar, motsvarande cirka 240 valpar.
– Vi är världens största tjänstehundskennel, om man bortser från ledarhundar, säger Erik Wilsson, avelsansvarig på Försvarsmaktens hundtjänstenhet, FHTE.

Lite mer än var tredje hund, 35 procent, klarar de krav som Försvarsmakten ställer, både vad gäller tjänste-, och avelshund.
– Det kan tyckas vara lite men vi behöver i alla fall 200 hundar att testa för att få 50 som passar våra behov, säger Erik Wilsson.
Kravet är att årligen leverera 50 tjänstehundar till Försvarsmakten.

Används av andra

Den vanligaste orsaken till att hundar inte kan användas är brister i mentaliteten. Omkring 15 procent av hittills testade hundar har uteslutits på grund av medicinska orsaker.
– Men en del av de hundar som inte passar inom försvaret blir tjänstehundar på annat håll. Några har blivit väktarhundar eller tjänstehundar inom polisen eller norska försvaret. Samarbetet med norrmännen har bland annat inneburit att vi fått två Springer Spaniels från deras uppfödningsprogram, säger Erik Wilsson.

Merparten av de hundar som hittills testats är fallna efter tikar och hanar som Försvarsmakten köpt från externa uppfödare, både från Sverige och utomlands. Utfallet hittills beror därför mest på kvalitén på de tikar som köpts in eller på de hanhundar som nyttjats.
– När vi nu går in i nästa fas och sluter populationen – det vill säga avlar på egna uppfödda djur - börjar det egentliga avelsarbetet. Då går vi vidare med avkommorna till de hundar som verkligen dokumenterat sig som bra avelsdjur, säger han.

Behöver fodervärdar

I samma takt som valpproduktionen ökar behöver Försvarsmakten fler fodervärdar (se länk till höger).
– Vi söker ständigt familjer eller privatpersoner som kan ställa upp och ta hand om våra valpar, från åtta veckors ålder tills hundarna skall testas vid 15-18 månader, säger Erik Wilsson.
Det är fortfarande många som inte vet att den möjligheten finns. Därför besöker FHTE ofta mässor och hundevenemang. I veckan finns de på Noliamässan i Umeå.