Försvarspolitiker besökte ME01

Hon kom, hon såg, hon bloggade. Annicka Engblom, riksdagsledamot och försvarspolitiker, besökte ME01 för att följa upp Sveriges beslut att sätta in korvettstyrkan i Adenviken.

Annicka Engblom möttes av den sandiga ökenvinden då hon besökte den landbaserade underhållsenheten i Djibouti. Foto: Hannah Larsson
Annicka Engblom och ME01:s chef Magnus Jönsson diskuterar i HMS Trossös gunrum.
Annicka Engblom och ME01:s chef Magnus Jönsson diskuterar i HMS Trossös gunrum. Foto: Hannah Larsson
Annicka Engblom och ME01:s chef Magnus Jönsson diskuterar i HMS Trossös gunrum. Foto: Hannah Larsson

Återseendet blev kärt när moderata försvarspolitikern Annicka Engblom besökte ME01. 1990 var hon värnpliktig gnist på HMS Stockholm – samma fartyg som nu skyddar och eskorterar FN:s mattransporter i Adenviken.

– I diskussioner om försvarets framtid talas det mycket om arméstyrkan och lite om den marina förmågan. Med ME01 har vi bevisat att vi kan, sammanfattar hon sina intryck.

Extrema förhållanden

Under tre hektiska dagar hann hon träffa sjömän och officerare ur fartygsbesättningarna och deras chefer.

– Arbetsmiljön är bra trots extrema förhållanden. Förbandet har mött bakslag, löst dem och levererat.

Särskilt imponerad är hon av skyddsstyrkan som rekryterats ur Amfibieregementets bordningsstyrka i Göteborg.

– De är bara 14 man men har en otroligt bred kompetens. Sättet som de har ”kuggat in” i förbandet visar att marina enheter fungerar väl ihop.

Effekten av ME01:s närvaro i Adenviken är lätt att mäta i att FN-organet World Food Programme (WFP) kan fortsätta att leverera mat till svältande i Somalia. Men insatsen bidrar till att förbättra Försvarsmakten hemma.

– Nationellt så bidrar ME01 till en påfyllnad av kompetens genom sina erfarenheter. Jag tänker redovisa för mina politikerkolleger hur positivt och tryggt det känns att ha er på plats i Adenviken, säger Annicka Engblom som på sin blogg rapporterat om besöket vid ME01.

"Det här är kärnverksamhet"

Två andra besökare följer från hemförbandet Tredje Sjöstridsflottiljen i Karlskrona noggrant ME01:s öden och äventyr. Chefen, kommendör Anders Olovsson, och utbildningsledaren Jörgen Sjövik är fulla av superlativer efter den korta visiten.

– Men man ska inte glömma att det här är kärnverksamheten. Det är det här sjöstridskrafterna ska användas till. Det imponerande är att det görs på fartyg som är trånga, varma och med en skarp uppgift att lösa.

Att de svenska korvetterna är mindre än övriga EUNAVFOR-nationers fartyg är en fördel, menar Anders Olovsson. De opererar i Adenviken där de flesta piratattacker längs Somalias kust sker.

– Vi har tre fartyg med stor uthållighet men är totalt färre i besättningarna än en stor fregatt.

Jörgen Sjövik, som planerade utbildningsbehovet för förbandet, har av det han hittills sett kunnat sluta sig till att förbandet är väl samövat.

– Och det trots att den stående ordern för utlandsstyrkan inte är anpassat efter ett marint förband. Det tyder på att utbildningen hemma motsvarar det vi på förhand hade kunnat förutse.

Samtliga ME01:s enheter, korvetterna HMS Malmö och HMS Stockholm samt stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö och den landbaserade underhållsenheten af Chapman, besöktes av trion som tog god tid på sig att lyssna på personalens erfarenheter.