Förberedelser för pandemi

Försvarsmakten har den senaste tiden arbetat intensivt med att förbereda organisationen för en eventuell pandemi av det som initialt kallades svininfluensan i Sverige.

På torsdagen fastställdes den första planen där två viktiga och kritiska tidpunkter specificeras. Den första är måndagen den 27 juli då en stor del av sista kullen av värnpliktiga rycker in – och eventuell smitta kan spridas. Den andra infaller i september då socialstyrelsens experter befarar att influensan kan ha nått Sverige med större kraft.

Samtliga förband, skolor och centra får nu i uppgift att lokalt arbeta igenom planer för den egna enheten. Ett första svar ska vara Högkvarteret till handa i mitten av augusti och skriftligt den 28 augusti.

Samtidigt ska chefen insats, generallöjtnant Anders Lindström, göra en prioritering av Försvarsmaktens verksamhet om många skulle insjukna samtidigt. Syftet är Försvarsmakten ska kunna lösa uppgifterna trots att många är sjuka.

Dessa avvägningar kan vara många – är exempelvis en datatekniker viktigare än en flygförare, en reparatör en viktigare nyckelperson än en informatör? Den analysen ska vara klar under andra hälften av augusti. De olika cheferna ska dessutom anmäla behov av vaccin mot influensan. Den första sändningen av vaccinet beräknas komma till Sverige i månadsskiftet augusti/september.

Prioriteringen ska vara klar senast den 10 augusti.