Flera utmaningar för ny chef

Kommendörkapten Ronald Forsberg är ny chef för Västernorrlandsgruppen i Härnösand.  Flera utmaningar väntar honom. Den lyckade tre månaders grundutbildning (GSU) som genomfördes under hösten 2008 i Härnösand följs nu närmast av två nya utbildningsomgångar 2010 och 2011. 40 soldater ska utbildas per år.

Ronald Forsberg tillträdde vid en ceremoni som ny chef för Västernorrlandsgruppen. Foto: Uno Gradin

Även insatshemvärnet, som nu består av tre insatskompanier i länet, ska enligt planerna utökas med tre plutoner per år under de kommande två åren.
Försvaret har en fast förankring i Västernorrland. Hemvärnet består av 1 500 soldater. De olika frivilliga försvarsorganisationerna har cirka 4 000 medlemmar som Västernorrlandsgruppen stödjer.

Det finns dock orosmoln bakom horisonten.
– Den tunga biten är rekryteringen som vi måste lägga rejält med krut på. Vi måste också satsa på ungdomsverksamheten som fyller på i hemvärnsförbanden och en föryngring inom gruppen, konstaterade Forsberg.

Utveckling av hemvärnet

Bengt Kristiansson gav i sitt tal lugnande besked till länets hemvärnssoldater.
– Även om försvarsbeslutet innebär att antalet hemvärnsbataljoner i riket ska minskas från 60 till 40 kommer hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna att gå en mycket spännande framtid till mötes. Det handlar om att fortsätta utvecklingen i Västernorrland mot ett vassare hemvärn.

– Även om vi i framtiden med stor sannolikhet kommer att behöva minska antalet hemvärnsbataljoner i Västernorrland vill jag vara tydlig på att alla hemvärnssoldater som idag finns i våra hemvärnsförband även kommer att ha en given plats i den framtida utvecklade hemvärnsorganisationen.

Överste Jan Mörtberg betonade i sitt tal att organisationsutvecklingen fortsätter för att anpassa hemvärnets förband och ledning efter uppgifter och verksamhet.
– Miniminivån är att det i varje kommun i Ångermanland och Medelpad ska finnas ett tydligt utpekat högsta militära befäl, en plutonchef, en kompanichef eller en bataljonschef  som är väl känd hos de civila myndigheterna. Vi knyter an till den civila krishanteringens närhetsprincip och är alltid beredd att lämna stöd till samhället vid svåra påfrestningar. Men kanske till syvende och sist viktigast: Vi finns närvarande över ytan med militära resurser i en tydlig ledningsstruktur i försvaret av vårt land närhelst så påfodras.