Felaktiga krav

Ett antal förband har under våren fått krav från Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) för att betala för den musik som spelas i bland annat matsalar och andra gemensamma lokaler.

Kravet är dock felaktigt. Förband ska inte teckna enskilda licensavtal med Stim.

Försvarsmakten har, sedan 2001, ett generellt avtal som ger rätt för alla organisationsenheter att i sina matsalar och övriga lokaler framföra levande eller inspelad musik.
– När vi kontaktade Stim var de inte medvetna om att vi träffat ett avtal med dem redan 2001, säger förste försvarsjurist Gunnar Jonason. Det är onekligen något förvånande att de skickar krav till våra förband trots detta avtal.

Om något av Försvarsmaktens förband ändå träffat licensavtal med Stim kommer pengarna att krävas tillbaka.