C-17 levererad

Försvarsmakten skickar 30 nya fordon till Afghanistan de närmaste månaderna. På måndagen togs den första C-17 Globemaster i bruk på basen Pápa i Ungern – nyckeln till att bland annat få ned fordon snabbt.

ÖB Sverker Göranson träffade personalen och deras anhöriga vid ceremonin i Ungern. Foto: HAW/Försvarsmakten
Chefen för Heavy Airlift Wing, överste John Zazworsky, har just fått den officiella fanan.
Chefen för Heavy Airlift Wing, överste John Zazworsky, har just fått den officiella fanan. Foto: HAW/Försvarsmakten
Överste Fredrik Hedén och ÖB Sverker Göranson framför den första C-17.
Överste Fredrik Hedén och ÖB Sverker Göranson framför den första C-17. Foto: HAW/Försvarsmakten
Chefen för Heavy Airlift Wing, överste John Zazworsky, har just fått den officiella fanan. Foto: HAW/Försvarsmakten
Överste Fredrik Hedén och ÖB Sverker Göranson framför den första C-17. Foto: HAW/Försvarsmakten

– Ett plan som lastar otroligt mycket och som gör att vi snabbt kan skicka förstärkningar till exempelvis Afghanistan, sa ÖB Sverker Göranson vid ceremonin i solskenet i Ungern.

Transportplanet, det första av tre som levereras till det internationella konsortium som baseras i Pápa, är byggt av Boeing i USA. De två andra levereras i september och oktober.

Överste Fredrik Hedén är ställföreträdande chef för Heavy Airlift Wing (HAW).
– Arbetet har gått otroligt bra, säger han. För tre år sedan föddes tankarna på ett sådant här samarbete, nu har vi det första planet på basen.

Kostnaden för det svenska engagemanget har beslutats av riksdagen och uppgår till som mest 200 miljoner kronor per år för inköp och drift. Tanken är att skapa militär och humanitär transportkapacitet globalt.

C-17-planen beräknas ha en livslängd på 30 år vilket betyder att det som nu inletts är början på ett så långt svenskt engagemang i Ungern. Minst 25 svenska försvarsanställda och deras familjer kommer att bo i anslutning till basen.
– Otroligt viktigt är att bygga en bra grund så att familjerna mår bra och känner sig trygga, säger Fredrik Hedén. Den största utmaningen är den internationella skolan.

Familjerna var med vid ceremonin och träffade bland annat ÖB Sverker Göranson.
– Modellen med internationellt samarbete för att köpa in materiel blir vanligare framtiden, sade Sverker Göranson som ser ett antal områden där sådant skulle kunna bli aktuellt – helikoptrar, taktiskt flyg eller fartyg är några exempel.

Försvarsmakten har beslutat att tillföra 30 fordon till den svenska styrka i Mazar-e-Sharif. Det är pansarterrängbilar, Patria, och personterrängbilar, Galten samt lastbilar. C-17 kan lasta dem och flyga direkt från Sverige till flygbasen i det svenska området i Afghanistan.

Det är tolv nationer som gått samman och gemensamt köpt in och bemannar de tre planen. Nationerna är Bulgarien, Estland, Finland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Sverige, Ungern samt USA. I samarbetet har varje land betalat för ett antal flygtimmar per år. Sverige har beställt näst flest, 550 flygtimmar, efter USA.
– Omkring 90 procent av den flygtid vi har resten av året är redan inplanerad, trots att planet just levererats, säger Fredrik Hedén.