Bravo one three övar tillämpat skytte

Som vanligt är gruppen B13 ute på patrull. De ska samverka med en by-ledare i ett av sina fokusområden. Men innan de hinner kliva ur bilen och säkra närområdet blir de beskjutna. Övningen är i gång. – Vi måste öva olika typer av scenarion under hela insatstiden, så att vi upprätthåller och underhåller våra färdigheter, säger kapten Andersson, utbildningsansvarig och ställföreträdande chef för skyttekompaniet.

B13 övade strid från lätta fordon i förra veckan. Bilden är tagen under torrövningen. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Innan övningen drog igång på riktigt övades skytte i stående ställning. Gruppchefen Blomberg står närmast i bild.
Innan övningen drog igång på riktigt övades skytte i stående ställning. Gruppchefen Blomberg står närmast i bild. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Strid från fordon är ett av de troligaste typerna av sammanstöt för soldaterna i Kosovo, säger kapten Andersson, utbildningsansvarig. Bilden är tagen under torrövningen.
Strid från fordon är ett av de troligaste typerna av sammanstöt för soldaterna i Kosovo, säger kapten Andersson, utbildningsansvarig. Bilden är tagen under torrövningen. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Efter varje avslutat skjutmoment måste måltavlorna markeras och klistras.
Efter varje avslutat skjutmoment måste måltavlorna markeras och klistras. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Innan övningen drog igång på riktigt övades skytte i stående ställning. Gruppchefen Blomberg står närmast i bild. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Strid från fordon är ett av de troligaste typerna av sammanstöt för soldaterna i Kosovo, säger kapten Andersson, utbildningsansvarig. Bilden är tagen under torrövningen. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Efter varje avslutat skjutmoment måste måltavlorna markeras och klistras. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten

Läget i Kosovo beskrivs i nuläget som lugnt men spänt. Men trots det måste kontingenten kunna vara handlingsberedda och kunna agera om något skulle inträffa. Skyttekompaniet övar ständigt ett flertal olika scenarion, bland annat insats mot folkmassa vid demonstrationer eller kravaller, och olika typer av sammanstöt. I förra veckan övades strid från lätta fordon samt instinktivskytte, vilket innebär att soldaterna oförberedda snabbt ska komma till skott under sammanstöt. Det handlar om målupptäckt, vapenhantering och rörelse inom enheten.

Skjutövningen var till del tillämpad med syfte att soldaterna ska övas i att de under sin rutintjänst blir beskjutna i sina oskyddade fordon. Momentet övades både stillastående och i rörelse för att få övningen så realistisk som möjligt. En annan friktion som är viktig att öva är målupptäckt och målidentifiering.
– Vi övar alltid målupptäckt i den här typen av övning och målidentifiering är minst lika viktigt för att undvika vådabekämpning av icke- kombattanter. Så stegrar vi utbildningen hela tiden och lägger till ytterligare moment, säger löjtnant Eliasson, ställföreträdande plutonchef, 1:a pluton.

Övning skapar självförtroende

Soldaterna i gruppen har arbetat tillsammans i över två år vilket resulterade i att de under momenten snabbt agerade enligt inövade metoder och de insatsregler som gäller här i Kosovo.

– Det skapar trygghet och självförtroende i gruppen när alla hittar sina roller och vet vad som måste göras, och den här typen av situationer sätter press både på gruppchefen samt den enskilda soldaten, berättar gruppchefen Blomberg.
– Det svåraste för mig som gruppchef i ett sådant här moment är att leda i en okänd situation och det svåraste för soldaterna är att det bryter de normala förhållandena för oss, men tack vare att vi arbetat så länge tillsammans så fungerade det riktigt bra, fortsätter Blomberg.

Övningen är ett led i den nya utbildningsanvisningen strid från lätta fordon, och grunden för Bravo Company lades redan i februari.
– Det är viktigt att vi övar just den här typen av sammanstöt då den är mest trolig här i Kosovo. Även om läget anses lugnt just nu måste vi öva inför eventuella situationer som kan uppstå och då måste scenariot vara realistiskt, säger kapten Andersson, utbildningsansvarig.
Under kommande övningar ska skyttekompaniet bland annat öva strid och sammanstöt i mörker och då inom plutonsram.