Boden: Planering pågår

192. Mekaniserade bataljonen, som utgör stommen av Nordic Battlegroup, planerar under sommaren en övning där man ska testa hur en insats av NBG 2011 skulle gå till. Övningen kommer att ta plats i Stockholm senare i år.

Överstelöjtnant Jari Mäkelä är chef för 192. Mekbat som utgör kärnan i Nordic Battlegroup. Foto: Johan Sahlström/Försvarsmakten

– Just nu arbetar vår stab i Enköping fram hur organisationen ska se ut och hur NBG skall lösa sina uppgifter. Vi planerar hur insättandet av förbandet skulle kunna gå till och försöker förutse hur mycket utrustning som kommer att behövas i form av exempelvis transportfordon, säger överstelöjtnant Jari Mäkelä som är chef för 192. Mekaniserade bataljonen (Mekbat).

I dagsläget består 192. Mekbat av en stab på omkring tolv personer där huvuddelen sitter på I 19 i Boden. När bataljonen är fulltalig kommer den består av 761 personer, varav 618 kommer från den svenska Försvarsmakten och 143 från den finska. Många av de svenska soldater man hoppas kunna rekrytera rycker in på I 19 den 27 juli. Själva rekryteringsperioden kommer att inledas vecka 43. Soldaterna kommer sedan börja sina anställningar efter sommaren 2010.