Blivande officerare besökte Boden

95 elever och 10 lärare ur officersprogrammet på Karlberg besökte Bodens garnison tisdagen den 28 juli. Syftet med besöket var att eleverna skulle få veta mer om verksamheten och hur det är att arbeta som officer i Boden och Arvidsjaur. – Det är inspirerande att få visa de eventuellt blivande kollegorna våra materielsystem och de goda samövningsmöjligheterna vi har här uppe, säger löjtnant Mats-Einar Wallin, ansvarig för förevisningen av ingenjörkompaniets Däcksbro 200-färja.

Pansarbataljonens ingenjörkompani förevisade och bjöd på en provtur med en Däcksbro 200-färja över Luleå älv vid Staraholmen, ett av fyra brolägen som ligger inom en kilometer från kasernområdet. Foto: Mats-Einar Wallin
Johanna Nilsson, Staffan Lövkvist och Robert Larsson tog sig en närmare titt på pansarbataljonens Luftvärnskanonvagn, Lvkv 90.
Johanna Nilsson, Staffan Lövkvist och Robert Larsson tog sig en närmare titt på pansarbataljonens Luftvärnskanonvagn, Lvkv 90. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Löjtnant Jan-Erik Wäppling vid ingenjörkompaniet förevisade ammunitionsröjningsutrustning för eleverna.
Löjtnant Jan-Erik Wäppling vid ingenjörkompaniet förevisade ammunitionsröjningsutrustning för eleverna. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Vid Artilleriregementets nya Archerhall fick eleverna bland annat förevisningar av Eldlednings- och observationsinstrumentet, EOI, Artillerilokaliseringsradarn, Arthur och Haubits 77B.
Vid Artilleriregementets nya Archerhall fick eleverna bland annat förevisningar av Eldlednings- och observationsinstrumentet, EOI, Artillerilokaliseringsradarn, Arthur och Haubits 77B. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Johanna Nilsson, Staffan Lövkvist och Robert Larsson tog sig en närmare titt på pansarbataljonens Luftvärnskanonvagn, Lvkv 90. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Löjtnant Jan-Erik Wäppling vid ingenjörkompaniet förevisade ammunitionsröjningsutrustning för eleverna. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Vid Artilleriregementets nya Archerhall fick eleverna bland annat förevisningar av Eldlednings- och observationsinstrumentet, EOI, Artillerilokaliseringsradarn, Arthur och Haubits 77B. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Efter en gemensam genomgång som hölls av överstelöjtnant Mikael Engman ur I 19:s regementsstab delades eleverna upp i tre grupper. Programmet innehöll bland annat förevisningar vid de tre utbildningsbataljonerna, som ingår i Boden och Arvidsjaurs garnisoner. De tre bataljonerna är A9:s artilleribataljon och pansarbataljonen och jägarbataljonen som båda  tillhör I 19. Under rundturen fick eleverna möjlighet att klämma och känna lite mer på de olika vapen- och materielsystem som används.

Förutom att eleverna fick en närmare inblick i olika de system som används redovisades bataljonens pågående och internationella åtaganden. Eleverna fick även information om löner, boende och fritidsmöjligheter. Varje elev tilldelades informationsmaterial som samlats på ett USB-minne.  Efter förevisningarna genomfördes en gemensam samling där eleverna fick möjlighet ställa frågor som uppkommit under dagens förevisningar.  Besöket avslutades med gemensam middag i militärrestaurang Tre Renar.