Uppdrag: Säkra flygbasen

För insatssoldaterna vid flygbassäkerhetskompaniet, som sköter skyddet och bevakningen av flygbasen, är Loyal Arrow den perfekta slutövningen innan de muckar.– Den bästa slutövningen som kan tänkas göras. Det är inget påhittat, det är skarp insatstjänst, säger major Ulrik Danielsson, chef för flygbassäkerhetskompaniet.

Under övningen är det befintliga skyddsobjektets område i anslutning till flottiljen utökats. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Hit men inte längre, insatssoldaten Lars Sjödin med hunden Beyla visar tydligt var gränsen går.
Hit men inte längre, insatssoldaten Lars Sjödin med hunden Beyla visar tydligt var gränsen går. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Insatssoldater på patrull i skyddsområdet.
Insatssoldater på patrull i skyddsområdet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygbasen är alltid bevakad.
Flygbasen är alltid bevakad. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Hit men inte längre, insatssoldaten Lars Sjödin med hunden Beyla visar tydligt var gränsen går. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Insatssoldater på patrull i skyddsområdet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygbasen är alltid bevakad. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Flygbassäkerhetskompaniet har till uppgift att skydda flygbasen och bevaka området runt denna. Uppgiften genomförs av patruller som består av yrkesofficerare, soldater och hundar. Till sin hjälp har de dessutom ett antal tekniska bevakningshjälpmedel, sensorer och fordon.

– Detta blir en skarp slutövning för soldaterna, så nära en utlandsmission det går att ha på hemmaplan. Patrullerna leds av utbildade flygbassäkerhetsofficerare och vi får en kvittens på att vår stridsteknik fungerar som det är tänkt, berättar Ulrik Danielsson.

Utökat militärt skyddsobjekt

Sedan 15 maj har det befintliga skyddsobjektets område i anslutning till flottiljen utökats delvis för att patrullerna ska kunna utföra bevakningsuppgiften. Skyltar och avspärrningsband är uppsatta och det råder tillträdesförbud för allmänheten inom detta område.

– Alla personer som befinner sig inom det utökade skyddsområdet och saknar behörighet får upplysning om att de inte får vistas här. Sedan ber vi dem lämna området, säger han.

Om en person vägrar att avlägsna sig från det militära skyddsområdet omhändertar patrullen personen och överlämnar denne till polis för vidare utredning. Det har redan skett vid två tillfällen, fredagen den 5:e juni och måndagen den 8:e juni.

Taggade soldater

Trots att det blir långa skift för soldaterna är de taggade för uppgiften. En konstant spänning finns när de patrullerar. Soldaterna har under sin värnplikt även fått en juridisk utbildning som gör att de kan titulera sig som skyddsvakter.

– Efter 17 timmars tjänst är man rätt slut, inte bara fysiskt på grund av patrullering utan även psykiskt eftersom det är konstant spänning, säger Lars Sjödin.

Soldatkunskaperna sätts på prov och kvittot kommer direkt.
– Det som är kul att se är att det vi lärt oss under vår värnpliktstid verkligen fungerar, säger Jonas Johansson.