Ubåtsräddningsövningar på norskt vatten

Det norska ubåtsvapnet firade 100 år och i samband med detta genomfördes den multinationella ubåtsräddningsövningen "Northern sun". Det svenska ubåtsvapnet var på plats och deltog i såväl firandet som de skarpa räddningsövningarna.

Ubåtsräddningsfarkosten, URF på väg ned i djupet. Foto: Karl Andersson
HMS Belos ligger förtöjd utanför ett norskt kustbevakningsfartyg i Oslo.
HMS Belos ligger förtöjd utanför ett norskt kustbevakningsfartyg i Oslo. Foto: Karl Andersson
Akterdäck på HMS Belos, till vänster syns URF.
Akterdäck på HMS Belos, till vänster syns URF. Foto: Karl Andersson
HMS Belos ligger förtöjd utanför ett norskt kustbevakningsfartyg i Oslo. Foto: Karl Andersson
Akterdäck på HMS Belos, till vänster syns URF. Foto: Karl Andersson

Under förra helgen har HMS Belos och ubåten HMS Uppland legat förtöjda i Oslo. Detta för att delta vid ceremonierna kring det norska ubåtsvapnets 100-årsjubileum. Fartygen har även genomfört en veckas ubåtsräddningsövningar i norska vatten utanför Arendal. Förutom de svenska fartygen deltog även det norska kustbevakningsfartyget KNM Harstad, en norsk ubåt av ULA-klass och NSRS vilket är en ubåtsräddningsfarkost. NSRS är ett samarbetsprojekt mellan Norge, Frankrike och Storbritannien som tagit fram ett mobilt räddningssystem för ubåtar.

Övningarna pågick i fem dagar. Målsättningen var att prova och öva anslutning mellan olika ubåtar och räddningsfarkoster, förse bottenliggande ubåtar med materiel och förnödenheter samt öva arbeten med obemannade undervattensenheter, såkallade ROV i strömmande vatten.