Tidningen "Insats & Försvar" förblir vilande

En av Försvarsmaktens tidningar, Insats & Försvar, kommer tills vidare att vara vilande. Under våren har en analys av behov, ekonomi och målgrupper för den tryckta produktionen skett.

Insats & Försvar har haft en upplaga på 160 000 exemplar och kostat cirka sju miljoner kronor om året. Under de år som tidningen har funnits har en rad nya kanaler utvecklats och konkurrensen om den unga rekryteringsbara målgruppen har hårdnat. Vid valet av sätt att nå dem som vill veta mer om Försvarsmakten är det alltid användarens önskemål som ska stå i centrum.

Mätningar och läsvärdesundersökningar visar att målgruppen mellan 18-25 föredrar andra kanaler än tryckt tidning. Det uttalade syftet med Insats & Försvars upplaga och omfång har varit att stödja rekrytering. De som Försvarsmakten behöver nå under de kommande åren nås främst genom andra kanaler, med utformning och metoder särskilt anpassade för varje målgrupp.

Försvarsmaktens egen personal och i synnerhet de anställda som saknar tillgång till dator på arbetsplatsen får tillgång till gemensam information via personaltidningen Försvarets Forum.

Övriga läsare som inte är rekryteringsbara är relativt sett få och motiverar inte ensamma en fortsatt utgivning. Informationsstaben ser kontinuerligt över vilka kanaler Försvarsmakten ska använda i framtiden och det innebär att Insats & Försvar kan uppstå i annan form.

– Jag är medveten om att många kommer att sakna tidningen. Men med rekrytering i fokus är den samlade bedömningen att andra kanaler ska prioriteras, säger Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten.