Tempo i tanken

Uppgiften att ställa militära snabbinsatsförband till EU:s förfogande kräver bland annat förmåga att agera med ökat tempo. Inte i meningen att springa snabbt eller köra fort utan i förmågan att ligga på framkant tanke- och planeringsmässigt.

Generalmajor Anders Brännström är utsedd till Operation Commander (OpCdr) om NBG 2011 sätts in och om Sverige får möjlighet att utse OpCdr. Han anser Sverige varit stilbildande i hur en stridsgrupp ska sättas upp. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
Endast det nödvändigaste kan följa med vid en insats.Soldater ur Luftburna skvadronen i NBG 2008 lastar sjukvårdsmateriel under sin slutövning.
Endast det nödvändigaste kan följa med vid en insats.Soldater ur Luftburna skvadronen i NBG 2008 lastar sjukvårdsmateriel under sin slutövning. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Endast det nödvändigaste kan följa med vid en insats.Soldater ur Luftburna skvadronen i NBG 2008 lastar sjukvårdsmateriel under sin slutövning. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Det konstaterar generalmajor Anders Brännström som är utsedd till uppdraget att vara militärstrategisk chef, operation commander, om den nordiska stridsgruppen, NBG 2011, sätts in i en operation och om Sverige får tillsätta befattningen Operation Commander.

Förutse olika alternativ

För Anders Brännström är NBG-modellen ett exempel på hur framtidens svenska försvarsmakt kan komma att arbeta. Expeditionär förmåga är kanske lite av ett militärt modeord just nu men konceptet som det står för är avgörande för att en eventuell insats av den nordiska stridsgruppen ska bli framgångsrik, konstaterar han. Förutom att snabbt kunna planera för och förutse olika alternativ så snart en möjlig uppgift kan identifieras handlar det om att kunna agera med enbart det absolut nödvändigaste.

– När vi privat åker på bilsemester kan vi inte få med allt vi har hemma i bilen och detsamma gäller när vi ska sätta in ett snabbinsatsförband. Under det kalla kriget hade vi förband som stod på plats i Sverige och hade precis allt och ofta mer därtill. Nu måste vi kunna prioritera, till exempel vid en flygtransport, och kunna bedöma vad som är absolut nödvändigt att ha med, säger Anders Brännström.

Tre ledningsnivåer

Vid en insats av NBG kommer det att finnas tre olika ledningsnivåer, en taktisk, en operativ och en militärstrategisk. De två första nivåerna återfinns inom själva stridsgruppen. Den senare, där Anders Brännström blir chef, vid en högre stab som kan komma att vara placerad i England eller i något annat EU-land. Till skillnad från den personal som står i beredskap i NBG 2011 så blir den militärstrategiska staben aktiv först i samband med en insats.

Anders Brännström har tidigare erfarenhet från internationella insatser inom ramen för FN och NATO. När det gäller EU-insatser är han själv ny men pekar på den erfarenhet och kompetens som Försvarsmakten redan har hunnit bygga upp under en relativt kort tid.
– Vi har deltagit i en rad EU-operationer och när det gäller den förra EU-stridsgruppen, NBG 08, anser jag att Sverige var stilbildande för hur en sådan ska utformas, från den enskilde soldaten och upp till politisk nivå. I vissa delar handlade det till och med om överkurs, säger Anders Brännström.

En stimulerande uppgift

Med en politisk inriktning mot en förändring där Försvarsmakten består av stående och kontrakterade förband blir dessa och kommande NBG-erfarenheter ännu viktigare, framhåller Anders Brännström. Hittills har ingen av EU:s stridsgrupper satts in och Anders Brännström är tydlig med att den grundläggande uppgiften är att stå i beredskap. Det som lockar med arbetet inom NBG är dock detsamma som i utlandsstyrkan, oavsett om det blir insats eller inte.
– Det handlar om att tillsammans med andra arbeta med en stimulerande uppgift och att göra en insats som betyder något, säger Anders Brännström.