Tankar i luften

Den flygande drivmedelsanläggningen, amerikanska KC-135 Stratotanker, lättar från Kallax med drygt 83 kubikmeter flygbränsle i tankarna. Denna dag för att hålla öppet i sex timmar för stridsflygplan som deltar i Loyal Arrow.

Det tar cirka fem minuter att tanka F-18 Hornet. Stridsflygplanen fyller på bränslet i cirka 560 kilometer i timmen. Foto: Louise Levin
Boom operator styr in- och utförsel av slangen med korgen för att lufttankning skall kunna ske.
Boom operator styr in- och utförsel av slangen med korgen för att lufttankning skall kunna ske. Foto: Louise Levin
Al Pelletier, boom operator, har lagt sig till rätta för att styra bommen.
Al Pelletier, boom operator, har lagt sig till rätta för att styra bommen. Foto: Louise Levin
Major Steve Fisher tycker att övningen är ett bra sätt att lära känna varandra.
Major Steve Fisher tycker att övningen är ett bra sätt att lära känna varandra. Foto: Louise Levin
Boom operator styr in- och utförsel av slangen med korgen för att lufttankning skall kunna ske. Foto: Louise Levin
Al Pelletier, boom operator, har lagt sig till rätta för att styra bommen. Foto: Louise Levin
Major Steve Fisher tycker att övningen är ett bra sätt att lära känna varandra. Foto: Louise Levin

Besättningen, som består av två piloter och en bomoperatör, kommer att betjäna finska F-18 Hornet, tyska och italienska Tornados under detta uppdrag. Redan efter cirka trettio minuter anländer det första flygplanet, en finsk F-18 Hornet för att fylla på bränsle. Genom att lufttanka kan stridsflygplan genomföra längre uppdrag.

Bomoperatören – en nyckelroll

Bomoperatören släpper med van hand ut en 23 meter lång slang med en liten korg längst ut. Till denna korg skall stridsflygplanet ansluta en prob, en slags tanklucka på en lång teleskoparm. När de har kontakt och kopplas ihop kan flygbränslet pumpas över. Flödet genom slangen är cirka 1100 liter per minut och det tar inte mer än cirka fem minuter att tanka F-18 flygplanet.

– Det blir inget bränslespill i luften eftersom pumpen inte startar förrän de är ihopkopplade, säger bomoperatör Al Pelletier.

Förutom att tanka från korgarna på vingarna går det att tanka från en bom som bomoperatören manövrerar från sin plats längst bak i planet. Bommen är cirka sex meter lång och kan förlängas ytterligare lika mycket i form av en teleskoparm. Bommen är lättmanövrerad och går att flytta i både sid- och höjdled. Bomoperatören måste vara följsam för att inte bommen skall knäckas sönder.

Att arbeta som bomoperatör tycker han är roligt.

– Att arbeta som bomoperatör här på Stratotankern är perfekt för mig som gillar att resa, säger Al Pelletier.

Nyttigt för framtida samarbete

Planeringsansvarig för detta uppdrag är major Steve Fisher. Han har till uppgift att bland annat räkna ut hur mycket flygbränsle som måste fyllas i Stratotankern innan flygningen påbörjas. Det skall räcka till den egna sex timmar långa flygningen och de beställningar som inkommit från stridsflygen.

– Flygplanet som skall tankas måste vara certifierat och piloten måste vara tränad för att få tanka i luften, säger major Steve Fisher.

Denna flygning har han även ansvaret för de passagerare som följer med. Det är en blandning av nationaliteter och yrkeskategorier från deltagare i övningen.

Deltagandet i Loyal Arrow beskriver Fisher med att de sätts in där de bäst behövs.

– Det bra att vara med i sådana här övningar för att bland annat lära känna de som vi ska samarbeta med, säger han.

Piloterna styr bränsleflödet

Flygplanet har tre huvudtankar i flygplanskroppen och ytterligare sex mindre fördelat på vingarna. Dessa är ihopkopplade och piloterna styr från vilken tank som flygbränslet skall pumpas från. Detta för att balanseringen ska vara optimalt och för att kunna flyga så bränslesnålt som möjligt.