Swedec deltog i försvarsmaktsdag på Karlberg

Med hjälp av några lass sand skapade ammunitions- och minröjare vid Swedec en så kallad minegarden vid försvarsmaktsdagarna på Karlbergs slott. I montern fick en intresserad allmänhet möjlighet att se vanliga ammunitions- och minfynd Swedec personal stött på, såväl nationellt som internationellt. Den som ville fick också prova på hur en minsökare fungerar.

Ammunitionsröjare vid Swedec visar minegarden för intresserade åhörare. Foto: Katarina Forsberg/Försvarsmakten
Atlas söker igenom personbilen efter gömd ammunition.
Atlas söker igenom personbilen efter gömd ammunition. Foto: Katarina Forsberg/Försvarsmakten

Stockholm bjöd på strålande väder. Trots konkurrens från andra lockelser som Stockholm maraton och stranden, var Swedecs monter välbesökt under hela dagen. Barn fick prova på minsökaren i sanden, andra hade goda bakgrundskunskaper och ville veta mer om ammunition- och minröjning ur ett globalt perspektiv.
Vid ett flertal tillfällen under dagen visade en av Swedec hundförare och den belgiska vallhunden Atlas, hur en ammunitions- och vapensökhund arbetar såväl med fordons- som väsksök.