Sveriges första eskortuppdrag har inletts

Ett skepp kommer lastat – med mat åt svältande somalier. Tonvis med säckar med torrvaror har lastats på Dream H vars färd från Djibouti hamn till Berbera och slutligen Boossaso ska skyddas från pirater av de svenska korvetterna.

ME01:s korvett HMS Malmö syns vid Dream H:s sida under eskorteringen till den somaliska hamnstaden Berbera. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
Bakom Dream H breder somaliska kuststaden Berbera ut sig.
Bakom Dream H breder somaliska kuststaden Berbera ut sig. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
Bakom Dream H breder somaliska kuststaden Berbera ut sig. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

Förra året tvingades FN till ett uppehåll i nödsändningarna till Somalia. Säkerhetsläget i Adenviken utanför Somalias kust ansågs så alarmerande att man ställde in sjötransporterna – risken att få fartyg kapade av sjörövare ansågs överhängande.

Sedan EU i december 2008 beslutade att eskortera de fraktfartyg som chartras av FN-organet World Food Programme(WFP), har transporterna återupptagits och miljoner människor som annars skulle riskera liv och hälsa i svält, har fått mat.

Första uppdraget

På fredageftermiddagen inleddes det svenska förbandet ME01:s första eskortuppdrag. Det Panama-registrerade fartyget Dream H hade då lastats med matvaror. Tusentals ton förnödenheter ska lastas av i de somaliska kuststäderna Berbera och Boossaso.

Där tar WFP:s logistikkedja över så att maten når behövande. Barnen drabbas hårdast. Enligt WFP är var sjätte barn under fem år gravt undernärt. En fjärdedel avlider innan de uppnått fem års ålder.

– Om WFP tvingades ställa in sina hjälpsändningar, skulle 3,5 miljoner människor drabbas, sade FN-organets Somaliachef, Peter Goossens, i samband med att Sverige gick in i den EU-ledda Operation Atalanta den 15 maj.

Huvuduppgiften

Den här eskorteringen är den första av flera och ME01:s huvuduppgift i Adenviken. Piraterna som i åratal har härjat i den viktiga sjöfarleden, är inte ute efter själva lasten utan att kapa fartygen och kräva lösesummor för dem.

– Det känns oerhört angeläget att bidra till att minska svälten i Somalia. På sikt är naturligtvis en stabil utveckling önskvärd så att piratverksamheten upphör, men i nuläget handlar det om livsuppehållande åtgärder, säger styrkans chef Magnus Jönsson som från stabens tillfälliga placering i land följer eskortuppdraget.

– Befälhavaren på Dream H, som har genomfört liknande uppdrag tidigare, har uttryckt belåtenhet med det stöd han får.