Svenska soldater i strid

Svenska soldater på patrull tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor attackerades på tisdagen klockan 11.30 svensk tid. Inga svenskar har rapporterats skadade i samband med striderna.

Svenskarna patrullerade tillsammans med förband från den afghanska armén (ANA) och afghanska polisen (ANP) när de utsattes för ett eldöverfall i Darzab, ett område i nordvästra Afghanistan. Striderna varade i flera timmar.

Flygunderstöd från ISAF kallades in och den svensk-finska ISAF-styrkan FS 17 skickade förstärkningar. Samtidigt skickade den afghanska armén soldater från ett område norr om Darzab.

Det svenska förbandet samt de afghanska säkerhetsstyrkorna är kvar i området. Om upprorsmakarna är kvar är för tillfället okänt. 

På kvällen lokal tid fanns ISAF:s flygunderstöd kvar i området, men avvaktade och kunde ingripa om så behövdes.

Den svenska truppen som patrullerade tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna bestod av sju soldater.

Ingen av dem har kommit till skada

En svensk förstärkningsstyrka på ett 20-tal soldater finns i området och avvaktar men kan snabbt agera om det skulle behövas.

ANA, Afghan National Army, uppger att de skjutit en av upprorsmakarna till döds och att två skadats.

Antalet upprorsmakare är fortfarande okänt. De bedöms vara kända av ISAF och har trakasserat befolkningen i området under en längre tid.

För närvarande är läget lugnt i området – inga stridigheter pågår.