Svenska observatörer kallas hem

I måndags lade Ryssland in sitt veto mot att förlänga FN-uppdraget i Georgien. Det innebär att de tre svenska observatörerna i UNOMIG, United Nations Observer Mission in Georgia,  nu kallas hem. Inriktningen är att alla ska vara hemma i Sverige senast i slutet av juli.

Observatörernas uppgift har varit att observera och rapportera implementeringen av eldupphöravtalet mellan separatistregionen Abchasien och Georgien.

Den svenska observatören i OSSE-missionen i Georgien berörs inte.