Svensk officer examinerad från ryska generalstabsakademin

Efter två års studier examinerades under midsommarafton den svenske överstelöjtnanten Johan Huovinen från Ryska Federationens Väpnade Styrkors Generalstabsakademi i Moskva med högsta betyg.

Överstelöjtnant Johan Huovinen. Foto: Privat

– Utbildningen håller mycket hög klass och den ger ett unikt tillfälle att få lära sig Ryssland och hur dess väpnade styrkor fungerar. Lärarna är mycket duktiga och de flesta har erfarenhet från olika krig och konflikter, säger Johan Huovinen.

Det första året studeras främst ryska och under det andra ämnen som nationell säkerhet, operationskonst, militär strategi, militär statskunskap och militärhistoria.

Vid akademin examineras omkring 100 ryska och vitryska elever varje år samt cirka 35 elever från andra länder.

Johan Huovinen är den tredje svensken som tagit examen vid ryska Generalstabsakademin.