Stridsvagn 122 suddar ut gränserna

Det fördjupade nordiska samarbetet, Nordsam, som inte minst nye överbefälhavaren engagerat sig i, är redan på agendan för marksystemavdelningen vid Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS. Under sex veckor går fem norrmän en chassiutbildning på stridsvagn 122 tillsammans med sju svenska elever.

Service av stridsvagn 122:s förarlucka. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten
Testkörning av stridsvagnens motoraggregat.
Testkörning av stridsvagnens motoraggregat. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten
Testkörning av stridsvagnens motoraggregat. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten

Både de svenska och norska eleverna är en blandning av officerare och civilanställda i de respektive försvarsmakterna. Mixen ger kursen ett mervärde tillsammans med de skilda erfarenheterna som finns. Erfarenhet av såväl problemlösning som terräng utbyts och diskussionerna har blivit många och stundtals långa under utbildningen.
– Kursen har gått väldigt bra, allt har funkat perfekt, menar kurschefen Claes Troste. Utbildningen ger lite mer till eleverna tack vare utbytet, fortsätter han.

Anledningen till att norrmännen köper utbildning av Sverige är dels att vagnarna är snarlika men även att Sverige ligger lite längre fram i utvecklingen och utbildningen av stridsvagn 122.

Teori och praktik har varvats under veckorna och oftast har gruppen varit delad på två täter, en som har teori och en som har praktik.
– Det har varit en del systemutbildning som bandaggregat, elsystem, motor och transmission. Sen får de praktiskt utöva det genom att testa, skruva och meka själva, berättar Claes Troste.

Det faktum att det är både officerare och civilanställda gör att lärarna får försöka hitta en lagom nivå där alla hänger med. De civilanställda från markverkstäderna har ofta mer erfarenhet av att skruva och att läsa scheman medan officerarna lättare ser varför och hur materielen ska användas.

– Kursen är jättebra och vi har lärt oss mycket, berättar norrmännen Raymond och Erling samstämmigt. Det är duktiga instruktörer som vet vad de pratar om, de har verkligen god erfarenhet!

Sista veckan är det dags för ”eldprov” då felsökning står på schemat.
– Felsökningen är finalen på kursen och då sätts de på prov, berättar Johan Jeppson, en av lärarna. Men de kommer säkert att lösa det, tillsammans sitter de på mycket kunskap.

Även Johan Jeppson intygar att utbytet ger kursen lite extra, synergieffekterna är tydliga och han som lärare har lärt sig otroligt mycket under dessa veckor.

Nordsam utvecklas hela tiden, efter sommaren ser det ut att bli en tornkurs på stridsvagn 122. Det pratas också om utbyte på bärgningssidan, där ligger Norge före Sverige och vidare är Norge spekulanter på Sveriges hydraulikkunskaper.

Raymond och Erling ser bara positivt på en utveckling av samarbetet.
– Ja, det här är toppen! Vi lär mycket av varandra och här finns modern materiel. Svenskarna har hållit på med detta länge och det är bra för oss också.

Detta är den andra chassikursen i detta samarbete och om allt går som dessa kursdeltagare vill kommer framtiden att bjuda på många fler.