Stort örlogsbesök i Karlskrona

Under nationaldagshelgen kommer Karlskrona få stort besök. I samband med den marina övningen Baltops är Marinbasen värd för förmötet, Pre Sail Conference.

Flera tusen sjömän kommer att finnas i Karlskrona när 40 örlogsfartyg från 12 länder tar plats längs kajerna i Karlskrona för att delta i konferensen.
– De två största fartygen får dock inte plats vid kaj, de får i stället ligga till ankars ute på redden utanför Tjurkö, berättar örlogskapten Mats Åkesson, projektledare för Pre Sail Conference.

Målet med övningen är att öva och förbättra förmågan till krishanteringsinsatser i kustnära farvatten. Scenariot utgår från ett FN-mandat där en multinationell marin styrka har uppgiften att säkra handelssjöfarten.

Övningsverksamheten till sjöss omfattar exempelvis artilleriövningar, luftförsvarsövningar, ubåtsjakt, sjömanskap och minröjningsövningar.

Under övningen kommer man även försöka att hitta "Wartburgmineringen" från andra världskriget.

Övningarna som startar på måndagen efter konferensen genomförs i södra Östersjön och pågår i två veckor. Övningen avslutas i Kiel under midsommarhelgen.