Statssekreterare Håkan Jevrell i Kosovo

Statsekreteraren Håkan Jevrell besökte KS19 och Kosovo i förra veckan. Anledningarna till besöket var många men mycket handlar om att få en inblick i Kosovoinsatsen samt att få en förståelse för behovet av KFOR.

En präst vid klosteret i Gracanica visade runt statssekreteraren och delegationen på gården och i kyrkan. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Håkan Jevrell talade till hela kontingenten vid sitt besök.
Håkan Jevrell talade till hela kontingenten vid sitt besök. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Jevrell träffade chefen för KFOR, general Giuseppe E. Gay, vid högkvarteret.
Jevrell träffade chefen för KFOR, general Giuseppe E. Gay, vid högkvarteret. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Kapten Axelsson berättade om uppgifterna KS19 löser på KFOR:s högkvarter.
Kapten Axelsson berättade om uppgifterna KS19 löser på KFOR:s högkvarter. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Håkan Jevrell talade till hela kontingenten vid sitt besök. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Jevrell träffade chefen för KFOR, general Giuseppe E. Gay, vid högkvarteret. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Kapten Axelsson berättade om uppgifterna KS19 löser på KFOR:s högkvarter. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten

Statssekreterare Håkan Jevrell från försvarsdepartementet tillsammans med en delegation samt överste Hans Granlund, stabschef för insatsstaben, besökte Kosovo och den svenska kontingenten för att få en starkare uppfattning om situationen i Kosovo samt en lägeskontroll av Sveriges bidrag till KFOR (Kosovo Force).
Besöket inleddes med en rundvandring på Camp Victoria, där alla verksamhetsdelar presenterades. Därefter fortsatte besöket till klostret i Gracanica där den svenska kontingenten löser uppgiften att säkra och vakta klostergården och kyrkan, som byggdes på 1300-talet. Och för att få ytterligare förståelse för uppgiftens vikt fick delegationen en rundvandring och möjlighet till djupare inblick i kyrkans betydelse och ursprung av en präst vid klostret.

Dagen fortsatte sedan mot KFOR:s högkvarter där delegationen skulle träffa de svenska soldater som tjänstgör vid högkvarteret och därigenom kunna öka förståelsen för deras arbetsuppgifter och yrkesområden.
Jevrell träffade även chefen för KFOR, general Giuseppe E Gay, för att stärka kunskapen om Kosovostyrkan och dess framtid samt att få en ökad insikt i uppdragets helhet.

Jevrell träffade även representanter från Kosovos regering, chefer för ICO (International Civilian Office) samt svensk personal inom EULEX. Allt för att få en lägesuppfattning i helhet när det gäller de svenska bidragen i Kosovo, inte bara inom den militära organisationen.
Statssekreterare Jevrell och hans delegation samt överste Granlund var nöjda med de intryck och uppfattningar de fått under sina besök i Kosovo. Jevrell var mycket imponerad över vad Sverige har åstadkommit under de snart 10 åren i Kosovo och han anser att Sverige genomför en viktig insats med goda resultat.