Somaliskt besök på flytande högkvarter

ME01:s korvetter deltog i en Eunavfor-operation riktad till folkvalda somaliska ledare. Syftet var att öka förståelsen och insynen i insatsen mot pirater i Adenviken.

Delegationen från Puntland visades runt på det spanska örlogsfartyget Numancia. Foto: Sgt Johan Lundahl/Combat Camera
Fartygschefen på HMS Stockholm, Jon Wikingsson i mitten, samtalar med kommendör Garat Caramé.
Fartygschefen på HMS Stockholm, Jon Wikingsson i mitten, samtalar med kommendör Garat Caramé. Foto: Sgt Johan Lundahl/Combat Camera
Under besöket hölls en uppvisningsövning där bland annat HMS Stockholm och en spansk helikopter deltog.
Under besöket hölls en uppvisningsövning där bland annat HMS Stockholm och en spansk helikopter deltog. Foto: Sgt Johan Lundahl/Combat Camera
Eunavfor-kepsar delades ut till besökarna.
Eunavfor-kepsar delades ut till besökarna. Foto: Sgt Johan Lundahl/Combat Camera
Fartygschefen på HMS Stockholm, Jon Wikingsson i mitten, samtalar med kommendör Garat Caramé. Foto: Sgt Johan Lundahl/Combat Camera
Under besöket hölls en uppvisningsövning där bland annat HMS Stockholm och en spansk helikopter deltog. Foto: Sgt Johan Lundahl/Combat Camera
Eunavfor-kepsar delades ut till besökarna. Foto: Sgt Johan Lundahl/Combat Camera

Fartygschefen på HMS Stockholm, Jon Wikingsson, deltog som en av representanterna från Eunavfor. Mötet hölls av den spanska styrkechefen, kommendör Garat Caramé, ombord på det spanska flaggskeppet SPS Numancia som låg till ankars utanför den somaliska hamnstaden Boosaaso.

Syftet med träffen var att informera ledare i Somalias norra del Puntland om Eunavfors insats mot väpnat rån på internationellt vatten, som är definitionen av piratverksamhet. En av ME01:s somalisktalande tolkar hade en nyckelroll vid mötet för att överbrygga språksvårigheter. Sverige är en av få nationer som deltar i Operation Atalanta som har tolk och Combat Camera-fotograf ombord på fartygen, något som har visat sig vara en stor fördel vid samverkan med somaliska myndigheter och enskilda och för att dokumentera verksamheten.

Övning

Bland annat visade ME01 tillsammans med SPS Numancia de folkvalda ledarna hur Eunavfor agerar mot pirater i området. HMS Malmö agerade handelsfartyg som attackerades av pirater. Numancias helikopter lyfte och stoppade attacken, därefter kom HMS Stockholms skyddsstyrka, en grupp officerare och soldater från Amfibieregementet med specialkompetenser, och omhändertog piraterna.
– Mötesdeltagarna var intresserade och ville bli mer delaktiga i bekämpningen av piratverksamheten i Adenviken tillsammans med EU, berättar Jon Wikingsson.

Sluta med piratverksamhet

Fartygsbesöket och mötet var en del i Operation Atalanta och syftade till att informera och utbyta erfarenheter mellan somaliska Puntland och Eunavfor om piratverksamheten i Adenviken. Förutom uppvisningen av ME01 och Numancia, presenterade kommendör Caramé Eunavfor och de folkvalda ledarna från Puntland berättade om hur piraternas verksamhet påverkar befolkningen i Somalia.
– De inbjudna var bland andra minstrar från Puntlands fiskeriministerium, Puntlands polismyndighet och hamnchefen i Boosaaso. De är positiva till Operation Atalanta och att EU bidrar med åtgärder mot piratverksamheten. En nära kontakt med befolkningen i Puntland ger Eunavfor utökade möjligheter att agera mot piraterna, säger Jon Wikingsson.

Övningen och mötet dokumenterades av två somaliska TV-team, vilka kommer att sprida information om Eunavfor till en större allmänhet.

Puntland agerar

Över 1 000 personer beräknas ägna sig åt piratverksamhet i Adenviken. Under våren har muslimska ledare i just Puntland försökt omvända pirater genom att understryka att stöld av egendom bryter mot en av islams mest fundamentala regler.

Fregatten SPS Numancia är Eunavfors ledningsfartyg, ett flytande högkvarter, med en besättning på drygt 200 man.