Sista klargöringen av SK 60

På fredagen var det sista gången Luftstridsskolans tekniker i Uppsala klargjorde en SK 60. Från och med 1 juli har Försvarsmakten avtal med Saab om drift och underhåll av planen.

Hans Danielsson i färd med att göra en av Försvarsmaktens sista klargöringenar av en SK 60. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
När teknikern har kollat planet enligt checklistan signerar han protokollet och lämnar över flygplanet till piloten.
När teknikern har kollat planet enligt checklistan signerar han protokollet och lämnar över flygplanet till piloten. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
När teknikern har kollat planet enligt checklistan signerar han protokollet och lämnar över flygplanet till piloten. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

Försvarsmakten tecknade i våras ett avtal med Saab som innebär att Saab tar över drift, underhåll och typservice av de SK 60-flygplan som finns i Försvarsmakten. Avtalet innebär att Försvarsmakten köper flygtid hos Saab som åtar sig att hålla flygplanen i flygdugligt skick. Försvarsmakten kommer även fortsättningsvis att äga flygplanen.

På vissa militära flygplatser kommer Saab att placera flygtekniker permanent, medan på andra, exempelvis Uppsala, kallas en tekniker in vid behov. Den nya modellen kommer att ställa högre krav på framförhållning vid planering av verksamhet med SK 60.

Klargöring av flygplan består av mottagning, kontroll och avlämning av flygplanet. Det innebär att teknikern vinkar in planet till rätt plats på plattan och gör en yttre besiktning för att se att planet är helt. Sedan följer en lång rad kontroller enligt en särskild checklista, bland annat ingår tankning, fylla på syrgas om det behövs, kontroll av motorn och kontroll av katapultstolar. Därefter skriver teknikern på sitt protokoll och lämnar över ansvaret för flygplanet till piloten.

– Det är klart att det känns lite konstigt att det här är sista gången vi klargör en SK 60, vi kommer ju att jobba här även efter första juli, säger Hans Danielsson, flygtekniker på Luftstridsskolan.