Senaste Gripen till FMTS

31 stycken JAS 39 C med så kallad E19-status har beställts till Försvarsmakten. Den allra första av dem levererades till Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad.

Försvarsmaktens första JAS 39C med E19-status. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Gripen landar i Halmstad.
Gripen landar i Halmstad. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Planet väckte stor uppmärksamhet i hangarerna på FMTS.
Planet väckte stor uppmärksamhet i hangarerna på FMTS. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Gripen landar i Halmstad. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Planet väckte stor uppmärksamhet i hangarerna på FMTS. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

E19-status innebär en mängd förbättringar jämfört med tidigare versioner, bland annat hjälmsikte, bättre grafisk display för piloterna och förbättrat fellokaliseringssystem som gör det enklare för teknikerna att felsöka på flygplanet. Flygvapnets övriga JAS 39 Gripen som är i tjänst ska efterhand modifieras till E19-status, men det plan som landade på FMTS i Halmstad är det första som har E19-förmågorna klara redan från början.

– Hela 39-sektionen här på FMTS har fått utbildning i Linköping på E19-förändringarna, därför kommer också det första planet hit för att vi ska kunna utbilda förbandens instruktörer, berättar Pedro Fortea, lärare på skolans JAS 39-sektion.

I augusti börjar instruktörsutbildningarna i Halmstad.
– Sedan får instruktörerna i sin tur utbilda teknikerna på sina hemmaförband, förklarar Pedro Fortea.

Planet flögs direkt från SAAB i Linköping till Halmstad. En tur som tar ca 15 minuter med ett Gripenplan.