Rekrytering till (F)HQ under sommaren 2009

Rekryteringen av officerare till NBG:s högkvarter (F)HQ kommer att fortgå även under sommaren. Nästa steg är sedan att rekrytera soldater till olika delar av Nordic Battlegroup. Den rekryteringen inleds vecka 43.

Under perioden 26 juni till 16 augusti finns inte någon möjlighet att besvara frågor som rör rekrytering av soldater. Frågor rörande lediga tjänster på (F)HQ kan besvaras av personalavdelningen på Ledningsregementet, telefon 0171-15 70 00. Reservofficerare kan vända sig till Wictor Phalén på telefon 070-517 72 92.