Räddad från fiendeland

En skadad pilot befinner sig i ett område som kontrolleras av fienden. Han behöver hjälp att ta sig därifrån och det svenska undsättningsgruppen får till uppgift att rädda honom. Detta är scenariot i ett av de övningsmoment som genomförts under Loyal Arrow.

Undsättningsgruppen anländer till området där den skadade piloten finns. Foto: Louise Levin
Övningsmoment med undsättning av person kunde ske tack vare ett nära samarbete mellan Försvarsmakten och den polska helikopterbesättningen.
Övningsmoment med undsättning av person kunde ske tack vare ett nära samarbete mellan Försvarsmakten och den polska helikopterbesättningen. Foto: Louise Levin
Undsättningsgruppen påbörjar sjukvårdsmoment när de hittat den skadade piloten.
Undsättningsgruppen påbörjar sjukvårdsmoment när de hittat den skadade piloten. Foto: Carina Wrangberth
När helikoptern anländer skyndar sig undsättningsgruppen med den skadade på bår för vidare transport.
När helikoptern anländer skyndar sig undsättningsgruppen med den skadade på bår för vidare transport. Foto: Carina Wrangberth
Övningsmoment med undsättning av person kunde ske tack vare ett nära samarbete mellan Försvarsmakten och den polska helikopterbesättningen. Foto: Louise Levin
Undsättningsgruppen påbörjar sjukvårdsmoment när de hittat den skadade piloten. Foto: Carina Wrangberth
När helikoptern anländer skyndar sig undsättningsgruppen med den skadade på bår för vidare transport. Foto: Carina Wrangberth

Polska MI-8 W3-helikoptrar flyger över området och när de hittat koordinaterna där den skadade piloten finns går de ner med helikoptrarna på en plats för att släppa av den svenska undsättningsgruppen, därefter flyger de ifrån platsen. Snabbt in och snabbt ut gäller. 

– Det är ett högriskuppdrag som övas, berättar Hans som är utbildningsansvarig för gruppen.

Personnel Recovery

Undsättningsgruppen, en patrull, består av åtta jägare där minst två är sjukvårdare. Jägarna är utbildade till att även kunna vara kvar på plats och skydda sig mot fienden. De utgör spjutspetsen och är speciellt tränade för olika sorters undsättning av personal, civil som militär. De skall kunna verka dag som natt. Uppgiften är komplex och ställer höga krav på gruppen. Under hela räddningsmomentet får den skadade sjukvård.

Personnel Recovery är ett samlingsbegrepp för undsättning av personal. Momentet som övas kallas för combat search and rescue, CSAR, där det ställs krav att både den nödställde och de undsättande har speciell utbildning och utrustning. I CSAR-operationer ställs det ofta mycket resurser till förfogande i form av flygplan och helikoptrar.

Nyttiga erfarenheter

Under Loyal Arrow får den svenska undsättningsgruppen från den luftburna skvadronen, K 3, i Karlsborg öva sig på de högriskuppdrag som de är utbildade på. Gruppen står i tio dagars beredskap för att sättas in i en insats någonstans i världen. 

 – Vi har haft ett mycket givande samarbete med de polska helikopterbesättningarna. De har varit väldigt tillmötesgående när vi planerat uppdrag. De är duktiga och hängivna i sina roller, säger Hans.

– Loyal Arrow har gett bra erfarenheter att planera insatser med olika nationer och samverka med flyg. Vi har lärt oss jättemycket av detta, säger han.

Efter sommaren väntar en tre veckors CSAR-övning i Frankrike, Joint Personnel Recovery Standardisation Course. Det är en central kurs i Natos regi.

– Det känns kanon att vi ska få delta i den utbildningen. Det är hjärtat i CSAR, avslutar han.