Pastorn – förbandets öra

Livet, döden – och italienska sporthojar. I arbetet som förbandspastor, får Christer Alvarsson chans att tala om det mesta med personalen på ME01.

Förbandets pastor Christer Alvarsson, till höger på bilden, förrättar korum på brygghusets tak i solnedgången. Foto: Hannah Larsson
Christer Alvarsson är ME01:s pastor.
Christer Alvarsson är ME01:s pastor. Foto: Hannah Larsson
Axel Kers och Erik Eliasson spelade svensk folkmusik under senaste korumet.
Axel Kers och Erik Eliasson spelade svensk folkmusik under senaste korumet. Foto: Hannah Larsson
Christer Alvarsson är ME01:s pastor. Foto: Hannah Larsson
Axel Kers och Erik Eliasson spelade svensk folkmusik under senaste korumet. Foto: Hannah Larsson

Anhöriga till ME01:s personal, kommer att få träffa Christer Alvarsson och två av förbandets fotografer vid anhörigträffarna i juni. De kommer då att visa bilder och berätta om livet i Adenviken.
– Första anhörigträffen hoppas jag att förmedla en känsla för vad vi ägnar oss åt här. Det vi gör känns meningsfullt och hittills har vi enbart positiva upplevelser. Den andra anhörigträffen, inför vår hemkomst i september, hoppas jag kan vara en förberedelse för båda parterna. De där hemma har minst lika mycket att berätta som vi har varit med om. Vi må ha suttit på historisk parkett, men de har varit kvar på vardagsparketten där vi tillbringar mesta delen av tiden, resonerar Christer Alvarsson.

Kallas pastorn

Han kallas kort och gott "pastorn" för det mesta. Man kan tycka att det i dagens sekulariserade samhälle är en aning förlegat att ha en präst i personalstödjande funktion. Varför inte en kurator?
– Det finns en poäng med att jag står utanför systemet, vilket en Försvarsmaktsanställd kurator eller psykolog inte gör. Det handlar om att förvalta ansvar genom medmänsklighet.

På söndagar genomför han ett kort korum, senast på brygghustaket i skymningen. Det är frivilligt att delta i. Erik Eliasson och Axel Kers spelade gitarr respektive fiol och pastorn höll en kort betraktelse. Ett 20-tal personer deltog.
– Vi människor är i behov av myter och riter. En kort stund på brygghustaket bidrar till att skapa sammanhang.

Filmvisning i "bion" Sinbad

Pastorn och personalchefen Jakob Hägglund ansvarar för de fritidsaktiviteter som besättningen kan ägna sig åt under ledig tid.
– Idrott, sällskapsspel, bibliotek, datorspel, filmvisning... Allt som bidrar till att skapa en positiv atmosfär. Man kan säga att jag är en jourhavande människa i preventivt syfte. Jag har absolut tystnadsplikt, understryker han.

Många frågor har kommit om vistelsen i Saudiarabiska Jeddah, dit HMS Trossö ska bogseras för att repareras på varv. Hur ska man bete sig i ett muslimskt land, är en vanlig fråga, och där kan pastorn bidra med sin religionsvetenskap.

Vad har du för förväntningar inför resten av insatsen?
– Att folk ska må bra och få chans att uppleva nya miljöer som kan vara utvecklande för dem. Det här förbandet är öppet, professionellt och med bra EQ.

Fotnot: Med EQ menas begreppet emotional quote, som brukar sättas i motvikt till IQ, intelligence quote, det vill säga att ha fingertoppskänsla på ett känslomässigt snarare än intellektuellt plan.