Officersexamen i Uppsala

Under högtidliga former och strålande sol genomfördes under onsdagen officersexamen på Uppsala garnison.

40 kadetter ur YOP 2006-2009 uppställda på Uppsala garnison för examen. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Kadetter ur YOP 2006-2009 byter gradbeteckningar.
Kadetter ur YOP 2006-2009 byter gradbeteckningar. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Stolta anhöriga gratulerar till officersexamen
Stolta anhöriga gratulerar till officersexamen Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Examensförättare brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg.
Examensförättare brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Kadetter ur YOP 2006-2009 byter gradbeteckningar. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Stolta anhöriga gratulerar till officersexamen Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Examensförättare brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Garnisonen var en utav totalt fyra platser i Sverige som examinerade Yrkesofficersprogrammet 2006 - 2009. Totalt var det 310 kadetter som utnämndes till fänrikar och därmed erhöll anställning i Försvarsmakten.

Vid ceremonin i Uppsala var det 40 kadetter från Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Ledningsskolan och Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum som fick sin utnämning.

Brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg från Högkvarteret var examensförrättare biträdd av översten av första graden Lars Bergström från Försvarshögskolan, överstelöjtnant Johan von Knorring, garnisonschef i Uppsala och överstelöjtnant Lennart Carlson från Luftstridsskolan.

Drygt 300 anhöriga hade kommit till ceremonin där Arméns musikkår bidrog till att det blev särskilt högtidligt med fanfarer, FHS marsch och Under blågul fana.

Ett stort antal lärare och kurschefer från de olika skolorna fanns även närvarande.

Den examinerade kursen är den första som genomfört utbildning inom Försvarshögskolans regi och därmed fått 180 akademiska poäng.

Särskild utmärkelse

Kadetten Pamela Brown från flygvapnet fick motta en särskild utmärkelse ”för goda studiepresentationer i allmänhet och för ett utmärkt väldisponerat arbete i synnerhet” genom sin uppsats om Falklandskriget.

När den officiella delen var avklarad vidtog ett stort kramkalas från pojk- och flickvänner och övriga närstående.