Nytt system för flygburen stridsledning

Två flygplan ur FSR 890-systemet har modifierats till ASC 890. Denna modifiering möjliggör flygburen flygstridsledning, en förmåga Försvarsmakten hittills saknat. Flygplanen överlämnades till Försvarsmakten vid en ceremoni i Linköping den 15 juni.

Ceremoni i Linköping (Malmen) vid överläming av ASC 890 till Försvarsmakten. Foto: André Caldenius/Försvarsmakten
ASC 890 tekniker förevisar utrustning ombord för chefen för F 7, Ingela Mathiasson och Lars Axelsson, chef för materielsystemkontor flyg.
ASC 890 tekniker förevisar utrustning ombord för chefen för F 7, Ingela Mathiasson och Lars Axelsson, chef för materielsystemkontor flyg. Foto: André Caldenius/Försvarsmakten
ASC 890 tekniker förevisar utrustning ombord för chefen för F 7, Ingela Mathiasson och Lars Axelsson, chef för materielsystemkontor flyg. Foto: André Caldenius/Försvarsmakten

Vid en ceremoni på Malmen utanför Linköping den 15 juni tog chefen för Skaraborgs flygflottilj mot de modifierade radarspaningsflygplanen ASC 890 när de överlämnades från Försvarets materielverk, FMV till Försvarsmakten och F 7. ASC är en förkortning för Airborne Surveillance and Control och de nya modifierade flygplanen bygger på de äldre FSR 890 flygplanen.

ASC 890 är en omfattande modifiering av två FSR 890-flygplan. Beslutet att genomföra modifieringen togs 2005 och bakgrunden till detta är Försvarsmaktens utökade krav på internationellt operativa förband. Modifieringen innebär en stor förändring som ger Försvarsmakten helt nya förmågor. Med ASC 890 kan man genomföra flygburen ledning av flygstridskrafterna, något som tidigare system inte medgav.

1997 levererades de första FSR 890-flygplanen till flygvapnet, FSR är en förkortning för flygande spaningsradar. Det systemet var utvecklat för kraven som invasionsförsvaret ställde och hade således begränsningar avseende den internationella interoperabiliteten, något som genom införandet av ASC 890 är ett minne blott.