Ny metod för att träna minhundar

Kan tre droppar lära hundar att hitta minor? Saken testas just nu under svåra förhållanden i Bosnien.– Om vi kan träna hundar på det här och det räcker, så kan vi vinna mycket, säger Rose-Marie Karlsson.

Insruktörer och hundar från Försvarsmakten har arbetat på en träningsanläggning i Sarajevo i syfte att hitta ny substans för att träna minhundar. Foto: Försvarsmakten
Varje ny miljö är unik men hundens nos anpassar sig snabbt.
Varje ny miljö är unik men hundens nos anpassar sig snabbt. Foto: Försvarsmakten
Mycket data samlas in för att kunna utveckla arbetet framöver.
Mycket data samlas in för att kunna utveckla arbetet framöver. Foto: Försvarsmakten
Varje ny miljö är unik men hundens nos anpassar sig snabbt. Foto: Försvarsmakten
Mycket data samlas in för att kunna utveckla arbetet framöver. Foto: Försvarsmakten

Träningsmetoderna för såväl tjänstehundar som soldater utvecklas hela tiden. Just nu pågår ett projekt i Bosnien. Projektet är ett samarbete mellan Försvarsmaktens hundtjänstenhet, FHTE, och Försvarets forskningsinstitut, FOI, och går ut på att hitta en minsta gemensam nämnare för att träna minhundar. Rose-Marie Karlsson på FOI förklarar:
– Fördelen är att vi har kontroll på vad exakt vi lär hunden. TNT i minor består av biprodukter för att det ska hållas samman, och de produkterna varierar från olika tillverkare. Dessutom så förändras biprodukterna och därmed också doftbilden över tiden.
– Det är TNT som vi vill att hunden ska hitta. Hundar reagerar på pikogramsnivå och om vi blandar rent TNT med vatten och droppar tre milliliter på marken så räcker det.

I praktiken innebär det att istället för att lägga ut riktiga minor, vänta på att doften från dem ändras, och sedan öva på dem, så bör man, med några droppar, få samma effekt - direkt.
Förutom säkerställandet av vad hunden reagerar på – TNT eller biprodukterna? – så ger det alltså praktiska vinster.
– Den mängd vi placerar ut är inte explosiv eller giftig och är biologiskt nedbrytbar, säger Rose-Marie Karlsson.

Att man valde just Bosnien beror på att det är ett av de mest svårarbetade områdena. Marken är tät och släpper inte ifrån sig mycket doft.
– Klarar hundarna att jobba där så klarar de att jobba överallt, säger Rose-Marie Karlsson.
– Alla hundar måste visserligen finslipas på plats i insatsområdet för att läsa sig sortera dofterna i den specifika miljön. Med det nya medlet så kan man snabbt anlägga ett ”övningsfält” och korta tiden tills ekipaget kan jobba skarpt.

Projektet har pågått i tre år och den sju veckor långa platsstudien i Bosnien är den avslutande delen. Resultaten är hittills väldigt positiva.
– Vi har fått in mycket underlag och kan se att det är klart värt att gå vidare med, säger Rose-Marie Karlsson.
– I framtiden vore det bra om vi kunde hitta liknande preparat för vapen och ammunition.