Ny inriktning för försvaret

I dag beslutade riksdagen om den framtida inriktningen för försvaret. Beslutet innebär bland annat att fler soldater snabbare ska kunna användas i Sverige och i internationella fredsfrämjande operationer. Uppdelningen mellan en nationell insatsorganisation och en utlandsstyrka ska också upphöra.

Riksdagen fattade i dag beslut om försvarets fortsatta inriktning. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Riksdagsbeslutet innebär en stor omvälvning för Försvarsmakten. I framtiden ska hela insatsorganisationen om cirka 50 000 personer kunna användas inom en vecka efter order om höjd beredskap. Detta kan jämföras med dagens insatsorganisation där ungefär en tredjedel används för insats inom ett år. 

Försvarsmakten bedömer att hela insatsorganisationen ska vara fullbemannad med samtliga personalkategorier år 2019. Detta innebär att cirka 28 000 är tillgängliga vid stående- och kontraktsförband och ytterligare omkring 22 000 i Hemvärnet inklusive de nationella skyddsstyrkorna. Den totala personalvolymen i Försvarsmakten inklusive deltidstjänstgörande blir cirka 55 000 personer.

Alla insatsförband ska ha samma förmåga till insats i och utanför Sverige. Utlandsstyrkan som en speciell kategori upphör därmed.
– Utifrån Försvarsmaktens perspektiv är detta beslut positivt. Propositionen som ligger till grund för beslutet bygger till stora delar på vårt eget underlag som lämnades in den 30 januari och ger en tydlig inriktning för hur vår insatsorganisation ska se ut år 2014, säger Jan Salestrand chef för Försvarsmaktens ledningsstab.

En viktig förutsättning för att förändringarna inom Försvarsmakten ska kunna genomföras är en förändrad personalförsörjning:
– Vår största utmaning just nu är vårt framtida personalförsörjningssystem. Vi har en idébild av hur det ska se ut, men utfallet kommer att styras av pliktutredningen som läggs fram den 24 juni och av veteranutredningen som båda behandlas i en särproposition längre fram. Så vi kommer att behöva avvakta innan vi kan ge några konkreta förslag, säger Jan Salestrand.