Misstänkta pirater har förts till Kenya

På måndagen fördes de misstänkta sju piraterna, vilka omhändertogs av ME01 den 26 maj efter en väpnad attack mot ett grekiskt fartyg, till Kenya för rättslig prövning.

Tretton dygn efter att de sju männen frihetsberövades efter en misstänkt piratattack mot det grekiska bulkfartyget har de förts till Kenya för rättslig prövning.

Nu ska korvetten HMS Malmö, vars besättning gjorde ingripandet och haft huvudansvaret att bevaka de misstänkta, bunkra mat och bränsle innan de kastar loss på nytt.

God stämning

De misstänkta har, trots abstinens efter tobak och det faktum att de varit frihetsberövade, varit samarbetsvilliga. De har skyddats från solen, fått mat, dryck och kläder, haft tillgång till sjukvård och kunnat sköta sin hygien.

Inför operation Atalanta i Adenviken slöt EU avtal med Kenya om att överlämna misstänkta pirater dit för prövning om inte den nation vars fartyg blivit attackerat vill stå för det. I avtalet åtar sig Kenya att behandla de misstänkta enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ge dem en rättssäker juridisk prövning.

Svenska vittnen

Överföringen satte igång en stor logistisk kedja med många inblandade EUNAVFOR-nationer och lokala myndigheter. Fordonskonvojen bavakades noggrant och de sju misstänkta flögs åtföljda av svensk personal till Kenya från Djibouti, som är bas för den svenska styrkan i Operation Atalanta.

Att överlämningen av de misstänkta och allt bevismaterial är gjord, innebär inte att det svenska ansvaret är över. Svensk personal kan komma att kallas till rättegången för att lämna vittnesmål.