Miltärhögskolan i Halmstad flyttar till Lv 6

Militärhögskolan kommer att lämna sina lokaler i gamla Södra Vårdskolan och flytta in i lokaler på Lv 6:s regementsområde, efter ett beslut i högkvarteret. Genom att förtäta på regementsområdet kan Försvarsmaktens lokaler utnyttjas mer rationellt. När flytten och avvecklingen av Södra vårdskolan är klar bedöms Försvarsmakten spara ca 8 miljoner per år.

Bild på militärhögskolan i Halmstad Foto: Försvarsmakten/Petter Honk

Initiativet till flytten kommer från Militärhögskolan Halmstad och tre olika flyttalternativ har utretts under våren – två på flottiljområdet och ett på Lv 6. Alla tre har olika för- och nackdelar men Lv 6-alternativet var det mest ekonomiska. Det finns också goda möjligheter till ett ökat samarbete med Luftvärnets stridsskola som också ligger på regementsområdet, och som Militärhögskolan kommer att dela undervisningslokaler med.
– Försvarsmakten bedriver ett omfattande rationaliseringsarbete och granskar sina kostnader i syfte att föra över mer pengar till insatsverksamheten, och självklart måste vi också ta vårt ansvar säger Militärhögskolans chef överste Peter Öberg. Finns det möjlighet att mer rationellt utnyttja våra lokaler i garnisonen är det inte försvarligt att behålla våra nuvarande lokaler, särskilt när våra studerandevolymer minskar kommande år.


Flytten och avvecklingen kommer att påbörjas tidigt i höst och skall vara klar senast 2010-06-30. Södra Vårdskolan ägs av Halmstads kommun men hyrs av Fortifikationsverket för Militärhögskolans räkning. Någon ny hyresgäst för Södra Vårdskolan finns inte i nuläget, så långt som Militärhögskolan känner till. Men genom att återlämna lokalerna till Fortifikationsverket kan driftskostnaderna sänkas redan under 2010, och Militärhögskolan är inte längre skyldig att betala hyra till Fortifikationsverket för dem.
– Förhoppningsvis kan nu lokalerna utnyttjas av kommunen eller annan aktör för andra behov, säger Peter Öberg.

– Att Militärhögskolan hamnar på Lv 6 är en bra lösning, säger regementschef överste Lennart Klevensparr, tillika garnisonschef. Även om vi kommer att få flytta på oss inom regementet, så ser jag också goda möjligheter till samarbete och samutnyttjande av våra skolresurser.