Miljöpris till Marinbasen

Marinbasen har tilldelats miljöpris av Lessebo kommun.

Miljönämndens ordförande, Jan O Eriksson, delar ut miljöpriset till Marinbasens skjutfältschef Michael Carlsson. Foto: Carl-Henrik Olofsson

Kosta övnings- och skjutfält fick den 10 juni stolt ta emot Lessebo kommuns miljöpris 2008.
Kommunpolitiker, tjänstemän och representanter från Marinbasen, däribland marinbaschefen Ola Truedsson, var på plats när plan- och miljönämndens ordförande Jan O Eriksson överlämnade diplom och ett vandringspris till skjutfältschefen Michael Carlsson.

– Miljöarbetet vid Kosta övnings- och skjutfält har aktivt pågått en lägre tid. Miljöfrågor är nu en naturlig del av det dagliga arbetet. Alla inblandade parter både inom och utom skjutfältet har en konstruktiv öppen dialog, säger Michael Carlsson.

Den största miljöpåverkan från skjutfältet är buller från den verksamhet som bedrivs vid skjutfältet. För att minimera bullerpåverkan på omgivningen bedrivs ett aktivt arbete genom att anpassa skjuttider och typ av övningar efter för stunden rådande förutsättningar.

Som uppskattning av det engagemang som personalen vid skjutfältet har visat under en lång tid överräckte också marinbaschefen en gåva i form av en bok och ett äppelträd. Trädet ska ge återkommande påminnelse om att gott arbete även bär frukt.

Prismotiveringen lyder;
’Lessebo kommuns miljöpris 2008 tilldelas Marinbasen Kosta övnings- och skjutfält för sitt arbete och engagemang för miljön. Detta grundar sig på;
• Kosta övnings- och skjutfält genomför miljödagar varje år med sin personal
• Ligger i framkant då det gäller källsortering
• Återvinner all ammunition och ammunitionsförpackningar
• Ser till att det städas på respektive övningsplats efter varje övning och genomför städinspektion efter varje kund
• Värnar om natur och kultur i området’