Militärpolisen bevarade lugnet

Under flygövningen Loyal Arrow på F21 i Luleå hjälpte värnpliktiga militärpoliser till med bevaknings- och ordningstjänst.– Vi arbetade med bevakning, patrullering och lägesuppföljning, säger Per Maniette, plutonchef på 5. militärpolispluton.

Militärpolisen samarbetade med polis och säkerhetspersonal under Loyal Arrow i Luleå. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Militärpoliserna är mobila och kan snabbt förflytta sig mellan olika platser och genomföra kontroller av till exempel trafiksäkerhet
Militärpoliserna är mobila och kan snabbt förflytta sig mellan olika platser och genomföra kontroller av till exempel trafiksäkerhet Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Svensk och utländsk militärpolis
Svensk och utländsk militärpolis Foto: NATO/Ramstein Air Base
Militärpoliserna är mobila och kan snabbt förflytta sig mellan olika platser och genomföra kontroller av till exempel trafiksäkerhet Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Svensk och utländsk militärpolis Foto: NATO/Ramstein Air Base

Under övningen utgick militärpolisen från en stab där uppgifter från olika enheter sammanställdes. Militärpoliserna lyssnade på polisradio och svarade på inkommande samtal samtidigt som de låg i beredskap.

– Vi fungerade lite som spindeln i nätet. Vi assisterade polisen med trafikkontroller och vi hade koll på vad olika grupper gjorde, säger Per Maniette.

Under övningen samverkade militärpoliserna även med flygbassäkerhetssoldater från F17 och säkerhetspersonal från England och Norge.

– Många tyckte det var skönt att vi var där och att vi samarbetade brottsförebyggande med bevakning och kontroller, säger Per Maniette.

– Det var kul att komma iväg och se nya delar av Sverige. Bland annat fick vi hjälpa till med säkerheten när kungen var på besök. Det kändes som att vi visste vad som gällde och hur vi skulle agera, säger soldaten Jacob Laurizohn på 5. militärpolispluton.

Vid några tillfällen fick säkerhetspersonal på övningen agera då människor utan tillstånd tog sig in på övningsområdet.

– Det hände några gånger att obehöriga anträffades vid gränsen till skyddsområdet. Företrädelsevis uppträdde de fredligt, men de bröt mot skyddslagen, säger Per Maniette.

I mitten av juli kommer militärpolisen att arbeta med trafiksäkerhet vid den stora orienteringstävlingen O-ringen.