Mer tid till sjöss än beräknat

Snart är den svenska styrkan åter komplett. Stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö, som reparerats på Jeddah shipyard i Saudiarabien, är åter i Djibouti på fredag.

ME01:s stöd- och ledningsfartyg HMS Trossö ansluter snart till resten av styrkans enheter i Adenviken efter varvsvistelsen i Jeddah. Foto: Hannah Larsson

Trots att ett av tre svenska fartyg gick sönder och tvingades bli stillaliggande i ett tidigt skede i Operation Atalanta, har ME01 varit ute till sjöss mer än planerat hittills.
Korvetterna har löst uppgifter i Adenviken i 32 dagar och legat till kaj enbart tio dagar för bunkring och återhämtning.

Fler attacker hittills i år

Såväl mattransporter åt World Food Programme (WFP) som andra fartyg har eskorterats i Adenviken där omkring 29 lyckade kapningar av 114 piratangrepp har skett hittills i år. De siffrorna överskrider förra årets 42 kapningar och 111 angrepp, enligt siffror från Internationella handelskammarens avdelning för kommersiella brott, ICC-CCS.

Stöd- och ledningsfartyget HMS Trossös funktion är att förse korvetterna med bränsle, vatten och livsmedel. Under reparationen i Jeddah, som påbörjades den 10 juni, har ME01:s underhållsenhet i land sett till att förse fartygen med det de behöver under de längre sjöpullarna. Som mest har korvetterna varit ute 18 dygn i sträck.

Flera eskorter väntar

När HMS Trossö återvänder från Saudiarabien, blir det ett kärt återseende. Staben som grupperat i land under varvsvistelsen för att därifrån leda korvetterna, flyttar ombord igen. Framför sig har de tre enheterna ett antal planerade eskorteringar av fartyg med mat och förnödenheter till Somalia.

I hamnen lastas just nu ett fartyg med tusentals ton sojabönor, majs och surgum. Koordineringen av eskorter görs av EUNAVFOR:s ledning i samarbete med FN-organet WFP.