ME01 röjde vapen på piratskiff

En fullt utrustad piratbåt har oskadliggjorts av ME01:s skyddsstyrka. Raketdrivna granater (RPG), knivar och ammunition hittades på en övergiven skiff längs Somalias kust. Båten misstänks tillhöra pirater.

ME01:s skyddsstyrka röjde vapen i det som misstänks vara en övergiven piratbåt. Foto: Mats Nyström/Combat Camera/Försvarsmakten
En skiff med personer ombord som hamnat i sjönöd bogserades till säkerheten i hamnen i Boosaaso.
En skiff med personer ombord som hamnat i sjönöd bogserades till säkerheten i hamnen i Boosaaso. Foto: Mats Nyström/Combat Camera/Försvarsmakten
En skiff med personer ombord som hamnat i sjönöd bogserades till säkerheten i hamnen i Boosaaso. Foto: Mats Nyström/Combat Camera/Försvarsmakten

I samband med att ME01 genomförde en EU-koordinerad operation längs Somalias kust, hittades en mindre båt drivande till synes övergiven. När den svenska personalen gick ombord, hittades en stege och betydligt farligare föremål som brukar användas av pirater. Ett antal raketdrivna granater, knivar och finkalibrig ammunition.

Fynden tyder på att skiffen var rustad och klar för pirater att använda vid attacker mot handelsfartyg. Eftersom den var övergiven bogserades skiffen till den somaliska hamnstaden Boosaaso där kustbevakningen tog hand om den.

Piratverksamheten utgår ofta från ett "moderskepp" som bogserar flera mindre båtar, så kallade skiffs. När piraterna bestämmer sig för att attackera och försöka kapa ett fartyg, går de till anfall med flera skiffs och skjuter mot fartyget.

Båt i sjönöd fick hjälp

På väg ut från hamnen gjordes ännu ett ingripande. Ett antal personer ombord på en mindre skiff hade hamnat i sjönöd på grund av bränslestopp och drev omkring. ME01:s enheter bogserade in skiffen med de tacksamma somalierna till Boosaaso.

ME01:s skyddsstyrka (Vessel Protection Detachment, VPD), vilken är den enhet som närmar sig och undersöker misstänkta båtar, är soldater och officerare rekryterade från Amfibieregementet med flera specialfunktioner – prickskytt, ammunitionsröjledare, dykare och sjukvårdare.