Logistik-specialister klara vid midsommar

Först på plats, vad att göra? Ett stort antal blivande specialistofficerare har svaret. De har nämligen genomgått en utbildning på Logistikskolan i Skövde, där upprättande av förbandsplats var ett av delmomenten.

Kursen syftade till att ge en orienterande utbildning i praktisk hälso- och sjukvård. En trafikolycka med fyra personer involverade utgjorde det verklighetstrogna scenariot. Foto: Morgan Bäckström

Under det gångna året har 25 blivande specialistofficerare genomfört sin utbildning vid Logistikskolan i Skövde. Två försommarveckor ägnades åt kursen ”Logistik sjukvård”.
– För eleverna var detta en premiärkurs, en inskolning i sjukvårdssystemet, säger kurschef Göran Tidén. De bör sedan fortsätta sin utbildning på respektive förband.

En trafikolycka med fyra personer involverade utgjorde det verklighetstrogna scenariot. Kursen syftade till att ge en orienterande utbildning i praktisk hälso- och sjukvård. Upprättande av förbandsplats, elsäkerhet, sjukvårdsmaterielsförevisning och genomgång i räddningsinsatsens uppbyggnad var några delmoment som ingick i kursen.

Förbandsplatsen fungerar likt en vårdcentral och är bemannad med läkare, sjuksköterskor och sjukvårdare för att upprätthålla uthålligheten på förbandet. Förbandsplatsen har möjlighet att vårda upp till åtta patienter samtidigt.

Eleverna avslutade sin utbildning till specialistofficer inom logistikområdet i samband med midsommar.