Larmet går i Afghanistan

Denna gång är det som tur är bara en övning, men intensiteten och frenesin hos de övade går inte att ta miste på. Övningen sker på en skjutplats utanför Sheberghan med Military Observer Teams (MOT) från våra västra Provincial Offices (PO) som övad personal.

Norsk Bell 412 sjukvårdshelikopter. Foto: FS17/Försvarsmakten
Teamets sjuksköterska tar pulsen på den skadade inne i det ena av teamets fordon som gjorts om till temporär vårdplats.
Teamets sjuksköterska tar pulsen på den skadade inne i det ena av teamets fordon som gjorts om till temporär vårdplats. Foto: FS17/Försvarsmakten
Övriga delar av teamet skyddar platsen.
Övriga delar av teamet skyddar platsen. Foto: FS17/Försvarsmakten
Eskorthelikoptern finns hela tiden ovanför platsen, beredd att understödja.
Eskorthelikoptern finns hela tiden ovanför platsen, beredd att understödja. Foto: FS17/Försvarsmakten
Teamets sjuksköterska tar pulsen på den skadade inne i det ena av teamets fordon som gjorts om till temporär vårdplats. Foto: FS17/Försvarsmakten
Övriga delar av teamet skyddar platsen. Foto: FS17/Försvarsmakten
Eskorthelikoptern finns hela tiden ovanför platsen, beredd att understödja. Foto: FS17/Försvarsmakten

Scenariot är att de under normal patrullverksamhet råkar ut för ett eldöverfall, vilket resulterar i att teamet får en skadad som initialt tas om hand av teamets egen sjuksköterska. Teamets förare har fått en lungskada orsakad av RPG-splitter, hans tillstånd är kritiskt men stabilt.

Larmet går till Tactical Operations Centre (TOC) inne på Camp Northern Lights, där nyckelbefattningar samlas för att hantera själva incidenten, samtidigt som andra funktioner aktiveras för att fungera som en länk till Högkvarteret och i slutändan även anhöriga hemma i Sverige. En begäran om helikopter skickas från TOC till PRT i Meymaneh, där de norska sjukvårdshelikoptrarna är stationerade.

Larmet går även till PO Sheberghan där det övande teamet hör hemma och de skickar ut en larmstyrka och en splitterskyddad sjukvårdsvagn som för dagen finns grupperad där. Styrkan anländer till platsen och den skadade förs över till sjukvårdsvagnen från teamets fordon som fram till nu har fått agera vårdplats med hänsyn till att yttertemperaturen ligger runt 40 grader.

Helikoptrarna, en sjukvårdsutrustad och en beväpnad eskorthelikopter, anländer till platsen och den skadade lastas.
Eskorthelikoptern skyddar evakueringen av den skadade och markförbanden på plats. Efter endast någon minut lättar sjukvårdshelikoptern med den skadade ombord, övningen är slut för den här gången, och om kedjan behöva provas skarpt, så kommer det fungera.