Kvinnligt nätverk på Karlberg

Under veckoslutet 12-14 juni genomförde kadetter vid Militärhögskolan Karlberg tillsammans med Försvarshögskolan en nätverksträff för kvinnor i officers- och aspirantutbildning.Syftet var att öka förståelse för olika skeenden i en konflikt, sett ur olika perspektiv.

Kapten Jan Almgård delar med sig av sina erfarenheter. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Stephan Mendel-Enk berättar om arbetet med sin bok.
Stephan Mendel-Enk berättar om arbetet med sin bok. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Stephan Mendel-Enk berättar om arbetet med sin bok. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Genom föreläsningar fick deltagarna bland annat ta del av kunskaper om psykologiska operationer (psyops), arbetet i Afghanistan och Kosovo samt hur en samverkansofficer tänker och agerar. Ytterligare ett ämne var ett civilt perspektiv på konflikten mellan Israel och Palestina, förmedlat av följeslagare från Sveriges kristna råd, vars roll är att observera och rapportera.

– Det var givande att få fördjupa mina kunskaper om psyops och inom de andra ämnesområdena som fanns representerade under helgen. Dessutom, stärkte träffen mig verkligen i min roll som blivande officer, säger Paloma Blanco, deltagare och även en av arrangörerna av nätverksträffen.

Under helgen genomfördes ett antal föreläsningar.
Den första var en föreläsning om maskulinitet av Stephan Mendel-Enk som är sportjournalist i grunden och har skrivit en bok med titeln ”Med uppenbar känsla för stil” utifrån sina funderingar.

På eftermiddagen var det Jan Almgård som föreläste om sina erfarenheter från 13 år som plutonchef - vad innebär det att vara plutonchef och utbilda soldater/sjömän. Han har varit med vid de två tidigare träffarna (den första här på Karlberg och även den som Militärhögskolan Halmstad ordnar) och han är mycket uppskattad eftersom han på ett rakt och ärligt sätt kan förklara och belysa de erfarenheter och lärdomar som han skaffat sig under flera år.

På lördagen var det en föreläsning om psyops, vilken var väldigt uppskattad. Det ställdes många frågor och det kom igång en riktig diskussion. Därigenom skapades ett erfarenhetsseminarium.

Ingela Hagman, som är lärare i fysiskt stridsvärde på Karlberg, pratade om sin tid i Kosovo och vad det innebär att åka iväg som individ och som officer. Därefter gav Sveriges kristna råd en nyanserad bild av konflikten mellan Israel och Palestina ur ett civilt perspektiv.

Förutom föreläsningarna så var helgen till för att skapa kontaktnät och förbereda kadetterna på sin kommande roll som officer och vad professionen innebär.

Vinklingen var inte i huvudsak att vara kvinna och officer utan mer att belysa kvinnor som aktörer i olika konflikter. Det var också ett antal manliga deltagare med på de olika föreläsningarna, som det hade gått ut en öppen inbjudan till inom skolan.