Kungligt besök på Loyal Arrow

Strax efter nio på lördagen den 13 juni anlände hans majestät konungen Carl XVI Gustav till Norrbottens flygflottilj för att titta närmare på övningen Loyal Arrow.Kungen möttes av general Roger A. Brady, högste chef för Natos flygstridskrafter i norra Europa.

Hans majestät konungen anländer till Norrbottens flygflottilj och hälsas här välkommen av officerare från NATO och värdnationen Sverige. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten
General Roger A. Brady, hans majestät konungen och övningsledningen under den inledande genomgången.
General Roger A. Brady, hans majestät konungen och övningsledningen under den inledande genomgången. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten
Överste Chris Weggeman, längst till höger visar övningens insatsstab för hans majestät.
Överste Chris Weggeman, längst till höger visar övningens insatsstab för hans majestät. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten
General Roger A. Brady, hans majestät konungen och övningsledningen under den inledande genomgången. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten
Överste Chris Weggeman, längst till höger visar övningens insatsstab för hans majestät. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten

Ett späckat program hade planerats för Kungen. Besöket inleddes med en kort information av chefen för F 21, överste Per Nilsson. Efter det fick hans majestät en mer omfattande genomgång om övningen av ställföreträdande övningsledaren, brigadgeneral Johan Svensson och överste Chris Weggeman vid Natos flygvapenstab i Tyskland.

Efter genomgångarna på flygbasen fick hans majestät nöjet att besöka det brittiska hangarfartyget HMS Illustrious som under övningen finns i Bottenviken utanför Luleå.
När Kungen kom tillbaka till F 21 på eftermiddagen genomfördes också besök vid en av de tyska stabsfunktionerna samt vid den svenska flygdivisionen.

Besöket avslutades med att hans majestät fick möjlighet att se några av de deltagande ländernas stridsflygplan starta dagens andra övningspass.