Jobbet på marken ger säkerhet i luften

Det svenska Herculesflygplanet i Afghanistan gör stor nytta och är i luften mycket. För att det ska fungera i luften krävs mycket arbete på marken.Det sköter flygunderunderhåll – eller maintenance på flygspråk.I Afghanistan handlar det om en grupp på sex personer som tar hand om flygplanet.

Flygning handlar mycket om markarbete. Allt kollas efter schema före nästa lyft. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Flygunderhållsgruppen går genom Herculesplanet efter varje flygning. Här kontrollerar en tekniker propellern. Det händer att den tar skada vid start eller landning på grus.
Flygunderhållsgruppen går genom Herculesplanet efter varje flygning. Här kontrollerar en tekniker propellern. Det händer att den tar skada vid start eller landning på grus. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Camilla Amcoff gör sin mission som flygklarerare. – Det är bra variation och jag trivs på missionen, säger hon.
Camilla Amcoff gör sin mission som flygklarerare. – Det är bra variation och jag trivs på missionen, säger hon. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Ett  så kallat tail-pipe byts ut på grund av en spricka i en svetsfog. Efter montering kollas det ordentligt.
Ett så kallat tail-pipe byts ut på grund av en spricka i en svetsfog. Efter montering kollas det ordentligt. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Flygunderhållsgruppen går genom Herculesplanet efter varje flygning. Här kontrollerar en tekniker propellern. Det händer att den tar skada vid start eller landning på grus. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Camilla Amcoff gör sin mission som flygklarerare. – Det är bra variation och jag trivs på missionen, säger hon. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten
Ett så kallat tail-pipe byts ut på grund av en spricka i en svetsfog. Efter montering kollas det ordentligt. Foto: Henrik Klingberg/FS17/Försvarsmakten

Efter landning lämnar besättningen flygplanet, den här gången tillsammans med några passagerare. Lasten ska först lossas. Nu är det ett par bilar och en hel del annat som skickas ut på skenor till en väntande transport.

Nästa steg är själva flygplanet, möjligen har maskinisten i flygbesättningen hittat någon brist under flygning som ska ordnas. Den här gången är det så, ett så kallat tail-pipe (utblåset från motorn) har en spricka i en svetsfog. Det uppkommer ibland på grund av stora temperaturskillnader. Det kan bli upp emot 800 grader i avgassystemet. Den spruckna delen byts ut.

Flygunderhåll har tillgång till ett rätt stort lager av reservdelar. Man har med sig de mest vitala reservdelarna och utbytesenheterna till Isaf-basen Marmal en bit från i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Inte lika mycket som på hemmabasen F 7 i Såtenäs, men tillräckligt för att klara det mesta. Ett större ingrepp i storleken motorbyte kräver delar och kanske också personalförstärkning från hemmaplan, men kan fixas på ett par dygn.

Även ombord finns reservdelar så maskinisten kan utföra reparation under resa.
– Eftersom vi är en så slimmad organisation så krävs hög och aktuell kompetens. Det har vi och dessutom bra sammanhållning, säger chefen för flygunderhållsgänget.

Det svenska Herculesflygplanet har flugit i Afghanistan sen mitten av maj. Hittills har flygplanet varit i luften i princip varje dag. Och flygunderhållet har att jobba utifrån det. Det kan bli jobb när som helst och ibland ganska ryckigt. Vila och återhämtning får tas när tillfälle ges.
– Det är rätt långt ifrån ett åtta-till-fem-jobb, säger en av teknikerna i gänget.

På marken finns också en liten stab med stabschef, kvartermästare, två underrättelseofficerare, en SIS-tekniker och en flygklarerare.

Camilla Amcoff sitter i en container med utrustning och planerar och följer flygningarna. Det ska bland annat tas hänsyn till flyghöjder i förhållande väder och last.
– Vi har ett bra samarbete med tyskarna som ger oss information. Helt klart ett varierat arbete och det blir fler missioner, som väl är ingår det ju i tjänsten, säger hon.