Isaf säkrar område för vägbygge

På FOB, Forward Operation Base, i Ghowrmach i norra Afghanistan inte långt ifrån gränsen till Turkmenistan arbetar Isaf med att stödja ANP – den afghanska polisen och ANA - den afghanska armén.En fortsättning på en huvudväg genom området ska byggas och det måste finnas arbetsro för vägbyggarna.I området finns upprorsmakare som inte är vänligt sinnade.

Tyska Isaf-helikoptrar sköter en del av transporterna till och från Ghowrmach. Från den svensk-finska campen i Mazar-e-Sharif handlar det om en bilresa på mer än 12 timmar, med helikopter tar turen ungefär tre timmar. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Basen i Ghowrmach med tyskar, norrmän och svenskar byggs ut eftersom fler soldater behövs för att stödja afghanska säkerhetsstyrkor i kampen mot upprorsmakare.
Basen i Ghowrmach med tyskar, norrmän och svenskar byggs ut eftersom fler soldater behövs för att stödja afghanska säkerhetsstyrkor i kampen mot upprorsmakare. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Skyddsvallar har höjts och förstärkts eftersom området är oroligt.
Skyddsvallar har höjts och förstärkts eftersom området är oroligt. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Tyska piloter flyger lågt för att undvika eldgivning från upprorsmän.
Tyska piloter flyger lågt för att undvika eldgivning från upprorsmän. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Basen i Ghowrmach med tyskar, norrmän och svenskar byggs ut eftersom fler soldater behövs för att stödja afghanska säkerhetsstyrkor i kampen mot upprorsmakare. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Skyddsvallar har höjts och förstärkts eftersom området är oroligt. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Tyska piloter flyger lågt för att undvika eldgivning från upprorsmän. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

En omkrets på ungefär fem mil måste vara säker för att vägen ska kunna byggas. Men det är svårt för ANP – Afghan National Police och ANA – Afghan National Army – att hålla området fritt. IEDer och bakhåll, främst riktade mot afghansk polis är vanligt.

I området finns ungefär 150 upprorsmakare eller kriminella och de opererar i grupper om 10 – 15 stycken runt byn Ghowrmach Bazar.
En mindre Isaf-styrka stöttar afghansk polis och militär med att hålla upprorsmännen i schack. I styrkan finns svenskar, norrmän och tyskar.
Strider har förekommit relativt regelbundet den senaste tiden. För några dagar sedan dödades 15 – 20 upprorsmän. Ett par afghanska poliser har skjutits.

Ett problem som har förvärrat läget är att den fredliga delen av befolkningen ännu inte vet vad Isaf står för – fred och säkerhet – byborna är inte direkt fientligt inställda till Isaf men ordentligt avvaktande. Att den fredliga delen av befolkningen är påverkade av upprorsmännen är ingen överdrift. Upprorsmakarna försöker införa sina egna lagar och regler med brutala metoder.

Exempel: En kvinna ställdes inför sin man som hon misshandlats av. Ett vapen sattes i hennes händer och hon tvingades skjuta sin man.
Skolor har stängts, kvinnor har nekats att arbeta och avrättningar har skett.
Det här är metoder som gäller i Pakistan och tidigare också i Afghanistan och är nu tecken på brutalisering och möjligen en tillbakagång i fredsprocessen.
En ledare för upprorsmännen har tillsammans med anhängare rest runt i området i ett försök att uppvigla mot Ana, ANP och Isaf.
Ett svenskt OMLT, Operational Mentoring and Liason Team, har varit i området för att ge stöd åt afghanska säkerhetsstyrkor och det har hjälpt.
– Befolkningen uppskattar vårt engagemang och vi har blivit varnade för överfall. Det har gjort att vi kunnat slå ut anfall utan egna förluster medan talibanerna lidit förluster, säger överste Thomas Lindell, chef för OMLT.

OMLT lever nära de afghanska säkerhetsstyrkorna, strider också tillsammans med dem och har under senare tid vistats i området i mer än tre veckor. Det har gett resultat. Kidnappade afghanska vägarbetare har släppts av upprorsmännen.
– Området är nu under den afghanska regeringens kontroll och vägbygget kommer att fullföljas och befolkningen vågar nu tro på en framtid, säger överste Thomas Lindell.
Vägen som byggs går genom stora delar av norra Afghanistan och är viktig för infrastruktur och utveckling.